Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 2/2012

Praktické info: Hasiči občanům

V České republice je zaveden jednotný varovný signál „Všeobecná výstraha“, kterým je obyvatelstvo varováno v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události, jako jsou například únik nebezpečných látek do životního prostředí, velký požár, povodeň, vichřice, výbuch. Co uděláte, když uslyšíte varovný signál?

Po zaznění kolísavého tónu sirény se okamžitě ukryjte v blízké zděné budově, kterou může být rodinný dům, obchod, supermarket, kancelář, výrobní závod, úřad a podobně. Budova, do které se ukryjete, by měla mít uzavíratelné prostory. Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorům. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se požádat někoho o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.

Pozor – v některých případech se do budov neukrývejte! V případě hrozby povodně, rozsáhlého požáru či sesuvu půdy najděte jiné vhodné místo (kopec, volné prostranství). Zavřete dveře a okna, řádně je utěsněte. V případě klimatizovaných prostor vypněte klimatizaci, ventilaci a utěsněte i ostatní průduchy (škvíry na dopisy, klíčové dírky, komíny). Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik chemických látek. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

Zapněte rozhlas nebo televizi – v mimořádných zpravodajstvích uslyšíte informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a jak se vhodně chovat. V případě výpadku elektrického proudu použijte radiopřijímač na baterie. Dále mohou být informace sdělovány prostřednictvím obecního rozhlasu, mobilními vozidly nebo verbální informací z elektronických sirén. Pomoc cestou linek tísňového volání vyžadujte pouze v nejnutnějších případech. Více pak naleznete na adrese www.hzspa.cz.

Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty