Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 11/2012

Technické vzdělávání v Litomyšli trvá v nezměněné podobě

1. dubna 2011 Pardubický kraj sloučil dvě litomyšlské školy, Střední odbornou školu technickou a Střední školu zahradnickou. Na vzdělávacím obsahu obou částí (technické a zahradnické) se v podstatě nic nezměnilo, ale lidé se nás na osud technické sekce často ptají. Pro nás je to jasný signál, že veřejnost je zmatena novým názvem školy a tápe v tom, co od školy očekávat, co škola nabízí. Tak tedy:
Studenti se u nás stále vzdělávají v tradičním oboru této školy (bývalé zetešky) s názvem Mechanizace a služby. Obor má několik zaměření, která jsou na webových stránkách naší školy podrobně popsána. Všechna tato zaměření jsou žáky obsazena a fungují. Žáci získají zdarma řidičská oprávnění skupiny T, B, C a popř. výhodně i svářečský průkaz.
V náš prospěch svědčí, že v době populačního poklesu, kdy se jiné technické školy potýkají s úbytkem studentů, jsme větší pokles zájemců nezaznamenali. O kvalitě vzdělávání vypovídá i počet našich absolventů, kteří dokončili vysokou školu, a v neposlední řadě i letošní výsledky státních maturit. Ve státních maturitách studenti výše zmíněného oboru prospěli nadprůměrně, abychom byli konkrétní, maturitní písemné slohové práce, které vzbudily v české veřejnosti tolik nevole, nezvládli ze tří tříd v jarním termínu pouze dva studenti, v podzimním i tito dva uspěli. V anglickém jazyce uspěli všichni.
Škola tradičně úzce propojuje teorii s praxí. Výhodou našich absolventů je jejich všestrannost a široká uplatnitelnost. Snadno hledají zaměstnání, v kraji a okolí působí mnoho starších absolventů „zetešky“. Ti na renomé své „almy mater“ stále slyší a naše absolventy rádi zaměstnávají. Mnozí zakládají své vlastí firmy a podnikají. Mají pro to nejen technické vzdělání, ale i solidní ekonomické a právní znalosti.
Technická sekce školy pracuje intenzivně na udržení tradice, ale zároveň i na svém rozvoji a budoucnosti. V současné době jsou technické obory, a v nich získané technické vědomosti a dovednosti, velkou prioritou a hodnotou pro rozvoj hospodářství naší republiky i celé Evropy. Snažíme se pružně reagovat na poptávku trhu práce, který již delší dobu trpí nedostatkem řemeslných pracovníků. V příštím školním roce nabízíme nový strojírenský učební obor Opravář lesnických strojů. Záleží nám na tom, aby tradice litomyšlské techniky nebyla přetržena. Během školního roku nás můžete kdykoliv navštívit, a to nejen ve Dnech otevřených dveří, kterých se uskuteční v tomto školním roce několik. Podrobné informace najdete na našich webových stránkách www.szat.cz pod záložkou Technická obory.

Mgr. Ivana Stuchlá


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty