Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 11/2012

Šikana? To není náš problém!

Myslíte si, že vaše dítě nemá problémy se šikanou? Možná máte pravdu. Současné výzkumy ale potvrzují, že zkušenosti se šikanou má více než polovina dětí na základní škole. Jedním ze způsobů, jak se lze šikaně vyhnout, je pomáhat budovat zdravý školní kolektiv. Na přelomu měsíce října a listopadu proto proběhl na vybraných základních a středních školách v Litomyšli tzv. „Týden pro život 2012“. Jeho každoročním cílem je snižovat rizikové chování žáků pomocí primární prevence a pomáhat zdravé školní kolektivy formovat. Zastřešovalo jej občanské sdružení Naděje v Litomyšli ve spolupráci s mezinárodní organizací Acet ČR. Akreditované přednášky s odbornými lektory byly zaměřeny převážně na prevenci šikany, zdravé postoje vůči ostatním, partnerské vztahy a rozhodnutí se nekouřit.  Besedy vedené přímo ve třídách umožnily žákům a studentům snadnější rozpoznání rizik a pojmenování a hledání východisek z konkrétních obtížných životních situací. Doplněny byly o nácvik modelových situací. Akci podpořilo Město Litomyšl a Evropské školicí centrum, o.p.s.

 

 

 

 

Martina Soukupová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty