Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 10/2012

Putování za Odysseem

 

I v letošním školním roce ZŠ Litomyšl, Zámecká připravila pro žáky šestých ročníků adaptační kurz. V čase jsme se s dětmi vrátili do starověku - akci jsme koncipovali jako putování za Odysseem. TOS tábor v Budislavi se načas proměnil ve starověké Řecko a žákům jsme nabídli celou škálu zážitků a činností. Dopolední aktivity byly věnovány seznamování třídních kolektivů mezi sebou a zároveň s novým třídním učitelem, odpolední činnosti byly směrovány k mezitřídnímu poznávání. Do programu byly zahrnuty činnosti různého druhu (sportovní, tvořivé, hudební,…). A jak se líbil adaptační kurz žákům? Přečtete si následující řádky od Veroniky Kovářové ze 6. A.

„5. – 7. září se uskutečnil adaptační kurz 6. tříd ZŠ Zámecká Litomyšl. Ráno jsme se sešli před školou v antických oblecích s našimi bohyněmi - to byly naše třídní učitelky. Mohli jsme tak autobusem vyrazit do Budislavi, cesta utekla rychle a byli jsme tam. Bohyně nám rozdaly klíčky od chatek a mohli jsme se jít zabydlet. Za chvíli jsme uslyšeli píšťalku, což pro nás znamenalo, že všichni máme jít na hřišti. Tady jsme si vyráběli papírové batůžky, na které jsme si vzájemně psali různé vzkazy. Taky jsme hráli kupu dalších her – např. jsme si vylosovali trojice, jeden z trojice měl zavázané oči, zbylí dva svázané nohy k sobě. Po cestě značené fáborky jsme plnili různé úkoly a vše bylo o naší čestnosti. Byla to sranda. Večer jsme opékali buřty, dostali jsme diplomy a zpívali. Den ještě ale nekončil. Při noční hře jsme běhali a opisovali vzkaz od Odyssea, který se nám zjevil ve tmě. Ráno nás probudila písnička a po ní následovala rozcvička. Dopoledne nám zaplnily lanové překážky a další hry se třídou. Po obědě jsme běhali pro písmenka, díky kterým jsme vyluštili šifru. Potom jsme dostali slepou mapu a běhali po stanovištích, kde byl materiál určený k výrobě trojského koně (škrob, voda, noviny,…). Za chvíli se začalo stmívat a my se připravovali na Odysseův ples, na kterém jsme tančili a dostávali odměny. Pak jsme postupně odcházeli spát. Ráno nás k rozcvičce probudila písnička. Dopoledne nás čekal úklid a čekání na autobus nám zkrátila hra na štěstí. A už jsme jeli do Litomyšle. Moc se nám to líbilo.“

 

Zuzana Rybenská


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty