Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 10/2012

Životní styl české mládeže

V červnu 2012 vyšla zpráva Světové zdravotnické organizace o životním stylu mládeže ve světě. Jelikož jsou její závěry pro nás všechny, tedy pro školy i rodiny, přinejmenším znepokojivé rád bych i litomyšlskou veřejnost stručně seznámil s jejími závěry, které jsme sice částečně, ale mnohdy vytržené z kontextu mohli zaslechnout v minulých dnech i v televizi.

·          Alkohol. Za uplynulé 4 roky vzrostl počet dětí, které byly opakovaně opilé, u patnáctiletých chlapců o 46%, u stejně starých dívek o 40%!

·          V konzumaci alkoholu třináctiletých i patnáctiletých zaujímáme nelichotivé 1. místo na světě! Což je zvláště v Česku v době metanolové tragédie mimořádně znepokojující

·          Polovina třináctiletých a ¾ patnáctiletých mají zkušenost s tabákem, 18% patnáctiletých dětí je pravidelnými kuřáky, přičemž dívky kouří výrazně častěji než chlapci!!!

·          V mezinárodním měřítku naše třináctileté dívky zaujímají dokonce 2. místo hned za Grónskem.

·          Nadváhou nebo obezitou trpí přibližně 20% chlapců a 10% dívek. Ve skupině třináctiletých je počet chlapců s nadváhou a obezitou 3x vyšší než ve skupině dívek.

·          Tři čtvrtiny dětí nedosahují na 60 minut pohybové aktivity denně.

·          70% dětí tráví více než dvě hodiny denně u počítače

·          V 15 letech pravidelně snídá pouze 46% chlapců a 42% dívek.

·          Uspokojující míra čištění zubů s věkem klesá! Nedostatečná je u každého 3. jedenáctiletého chlapce, v 15 letech to je již 40%!

 

A mohli bychom pokračovat. Věřím, že jde o zprůměrňovaná čísla a že vždycky je to horší ve velkých městech, zvláště v Praze, nicméně považoval jsem za potřebné i v naší Litomyšli veřejnost s těmito nepříznivými údaji seznámit. Zdá se, že už nestačí jen konstatovat, že životní styl našich dětí je takový, že si zakládají na velké zdravotní potíže v budoucnu, je třeba, aby škola a rodina více spolupracovaly, protože tento trend změnit je nezbytné!

 

Pavel Jirsa


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty