Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 10/2012

Hasiči občanům

 

Jak se zachovat při úniku nebezpečné látky ?

Různé nebezpečné látky  se chovají odlišně v závislosti na skupenství a prostředí, ve kterém uniknou. K úniku nebezpečné látky může dojít chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování nebo při přepravě. Nejčastějšími nebezpečnými látkami, se kterými se můžete setkat, je čpavek a chlor. Nesmíme opomenout zemní plyn, při jehož úniku může dojít za určitých podmínek i k výbuchu. V neposlední řadě zmiňuji také radioaktivní látky, se kterými se nakládá zejména v jaderných elektrárnách. Lidé žijící v blízkosti jaderného zařízení jsou poučeni, co mají v případě vzniku havárie dělat.

Únik čpavku na zimním stadionu nebo únik chloru na koupališti:

-          ochraňte si dýchací cesty – přiložte si na nos a ústa šátek, navlhčenou látku, zadržte dech,

-          zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků nebo záchranářů,

-          pomozte osobám se sníženou pohyblivostí,

-          v případě potřeby poskytněte první pomoc nebo volejte tísňovou linku 112.

Únik zemního plynu:

-          nepoužívejte otevřený oheň, el. spotřebiče, el. zvonky a netelefonujte,

-          otevřete všechny okna a dveře a důkladně vyvětrejte, uzavřete uzávěry plynu,

-          varujte všechny obyvatele domu a v klidu opusťte budovu, pomozte osobám se sníženou pohyblivostí,

-          informujte pohotovostní a poruchovou službu dodavatele zemního plynu (1239).

Únik nebezpečné látky při přepravě:

-          z bezpečné vzdálenosti nahlaste na tísňovou linku 112 čísla, která jsou vyznačena na vozidle na oranžové tabulce.

Více naleznete na www.hzspa.cz.

                                                                          

Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty