Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 9/2011

Pozvánka: Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století - program

Od 8. do 9. září se ve Smetanově domě uskuteční pátý ročník konference Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století, určené nejen sociálním pracovníkům. Akci pořádá Město Litomyšl.    
Čtvrtek 8. září:

10.00 - 10.15 - Úvodní slovo - Radomil Kašpar, 1. místostarosta Města Litomyšle
10.15 - 10.30 - Cestovní mapa sociálních služeb v Pardubickém kraji - Mgr. Jiří Brýdl, radní Pardubického kraje zodpovědný za  sociální péči
10.30 - 11.00 - Reforma systému péče o ohrožené děti a rodiny v České republice - PhDr. Miloslav Macela, ředitel odboru  rodiny a dávkových systémů MPSV
11.00 - 11.30 - Sociální služby  - naděje na změnu - Mgr.Petr Hanuš, ředitel  odboru sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV
11.30 - 12.00 - Nepojistné dávkové systémy – jednotné výplatní místo dávek na ÚP - Mgr. Martin Žárský, náměstek generálního ředitele, Úřad práce ČR
13. 30 - 14.30 - Podnikání se sociálními riziky - Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Fakulta sociálních studií  Ostravské univerzity
14.30 – 15.30 - Kvalita nejsou jen standardy kvality - Mgr. Martin Bednář, Ph.D., ředitel CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
16.00 – 17.00 - Vedenie rozhovoru pri praci so spomienkami u seniorov - Doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., Filozofická fakulta  Univerzity Palackého Olomouc, Pražská vysoká škola psychosociálních studií Praha a Mobilní Hospic Niederösterreich, Region Hollabrun, Rakusko
17.00 – 17.30 - Když profesor na rybaření odmítá předat prut aneb zamyšlení nad směrem kudy se ubírá sociální práce - Sri Kumar Vishwanathan, předseda občanského sdružení Vzájemné soužití
17.30 - 18.00 - Podceňované problémy sociální péče - Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity  Brno
18.00 – 18.30 - Životní spokojenost a syndrom vyhoření sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách - Mgr. et Mgr. Milada Nádvorníková, vedoucí odboru školství, sportu a volného času Městského úřadu Litomyšl.
Pátek 9. září: 

8.00 - 10.00 - Agresivita dětí jako ohrožení socializace dítěte v naší společnosti - PhDr. Lidmila Pekařová, primářka rehabilitačního oddělení Hamzovy léčebny Košumberk
10.00 - 10.30 - Netradiční možnosti psychohygieny sociálních pracovníků v 21. století - Mgr. Martin Kupka, Ph.D., katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc 
11.00 - 12.00 - Jak se lidé brání sociálním rizikům - Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Fakulta sociálních studií  Ostravské univerzity
12.00 - 12.30 - Soužití tří generací - Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity  Brno
12.30 - 13.00 - Spokojenost onkologických seniorů - Mgr. Jitka Bukáčková, agentura Home care v Bystřici nad Pernštejnem, psycholožka a psychoterapeutka
13.00 - 13.30 - Několik mýtů o deinstitucionalizaci v ČR - PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha.

Více informací na www.litomysl.cz (proklik na úvodní stránce webu, na šedé ploše vpravo pod názvem konference) nebo na tel. číslech: 775 653 322, 461 653 350. Přihlášku naleznete na tomto odkazu http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=konference_soc_pece

 


-red-


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty