Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 9/2011

Krimi: Na Svitavsku přijali více jak desítku trestních oznámení na falešného exekutora

Policisté na různých místech České republiky přijímali oznámení, týkající se podezření z podvodného vylákání finančních prostředků ze strany falešného exekutora. Policisté na Svitavsku  těchto oznámení přijali více jak desítku.

„Jde o to, že dosud neznámá osoba rozesílá občanům dopis s označením „poslední exekuční výzva před provedením fyzické exekuce", ve kterém jako pověřený soudní exekutor vystupuje jistý JUDr. Marek Holeček. V dopise požaduje úhradu fiktivní pohledávky v různých částkách pohybujících se od 10 884 do 12 284 korun s požadavkem na zaslání částky na bankovní účet,“ uvedla vrchní inspektorka svitavské policie Anna Štegnerová.  

Varování vydala také Exekutorská komora České republiky, která varuje účastníky exekučních řízení před osobou, vydávající se za soudního exekutora. „Od 17. srpna 2011 byla řada osob kontaktována osobou, vydávající se neoprávněně za soudního exekutora - konkrétně se jedná o JUDr. Marka Holečka, respektive o jeho údajný exekutorský úřad,“ píše se ve zprávě exekutorské komory a následuje: „JUDr. Marek Holeček využívá falešných stránek exekutorského úřadu na adrese: www.rychlyexekutor.cz a dále falešných stránek neexistují „Exekutorské unie" na stránkách www.exekutorskaunie.cz. Uvedená osoba není soudním exekutorem a není oprávněna činit úkony v exekučním řízení. Uvedený úřad neexistuje. Osloveným účastníkům exekučních řízení důrazně doporučujeme neplatit uvedenému subjektu žádné finanční prostředky. Dne 17. srpna 2011 požádala Exekutorská komora České republiky Policii ČR o zablokování účtů falešného soudního exekutora a zároveň podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Případ v současné době řeší Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování.

Exekutorská komora doporučuje adresátům těchto výzev, kteří požadovanou částku dosud neuhradili, aby výše uvedenému policejnímu orgánu zaslali výzvu, kterou od falešného exekutora obdrželi; bude využita jako podklad pro trestní stíhání. V případě, že již adresát požadovanou částku uhradil, doporučujeme, kromě výše uvedeného, bezodkladné podání trestního oznámení policejnímu orgánu či státnímu zastupitelství, nebo připojení se k trestnímu stíhání,“ uvádí zpráva dále.

„Rozhodně na výzvu nereagujte a věc oznamte na nejbližší obvodní oddělení,“ dodala Anna Štegnerová.

-red-


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty