Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 8/2011

Zpráva z Pardubického kraje: CzechTourism nabídl kraji pomocnou ruku

V sídle Pardubického kraje uspořádala agentura CzechTourism veřejné slyšení k podpoře cestovního ruchu v regionu. Za přítomnosti radního Miroslava Stejskala a poradce hejtmana Martina Netolického  představil  generální ředitel agentury Rostislav Vondruška aktivity CzechTourismu a možnosti, do kterých se Pardubický kraj může zapojit. Destinační společnost Východní Čechy i zástupci turistických lokalit a památek pak mohli navrhovat, co by jim v jejich marketingu ze strany CzechTourismu pomohlo. Zapracování námětů slíbil Rostislav Vondruška už do plánu na příští rok.

Pardubický kraj vytvořil síť certifikovaných Turistických informačních center, která podporuje. Z grantového programu poskytuje příspěvky  zajímavým projektům, které mají potenciál na zvýšení cestovního ruchu v jednotlivých oblastech. „Největší prostředky do cestovního ruchu šly v minulých letech prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod,“ říká radní Miroslav Stejskal. „Jejich celková hodnota se blíží ke třem miliardám, z čehož Unie dotovala skoro polovinu. Mezi nejvýznamnější patří investice do skiparku na Bukové hoře, dostavba kongresového centra Jezerka na Seči, vybudování Vojenského muzea v Králíkách, dotace pro Centrum turistického ruchu na Dolní Moravě nebo revitalizace areálu středověké tvrze Orlice,“ dodává radní, zodpovědný za cestovní ruch.

„Většina prostředků už byla rozdělena a Pardubický hejtman Radko Martínek osobně bedlivě sleduje čerpání jednotlivých programů a prostřednictvím kontrolního systému odboru regionálního rozvoje je v kontaktu se všemi úspěšnými žadateli o dotace,“ řekl poradce hejtmana Martin Netolický, který popsal systém podrobného monitoringu uvádění projektů do života.

Velkou část marketingu cestovního ruchu na sebe v kraji přebírá Destinační společnost Východní Čechy, její webový portál a jednotlivé projekty. Přesto je tu i prostor pro zapojení do celostátního marketingu cestovního ruchu prostřednictvím CzechTourismu. „Podle mě nevede cesta k turistům do regionu přes Prahu, ale musíte je nalákat přímo na nějaké akce a zážitky k vám,“ řekl svůj recept Rostislav Vondruška. Ten vidí základní cílové skupiny s nevětším potenciálem v cestovním ruchu v kraji v turistech z Polska a Slovenska a pak zejména v domácím cestovním ruchu.

Zuzana Nováková, oddělení komunikace kanceláře hejtmana


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty