Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 6/2011

Náměstek Pardubického kraje Tichý hovořil na poslaneckém semináři na téma „Budoucnost mýta v České republice“

Náměstek hejtmana Pardubického kraje Jan Tichý, jež je zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice, hovořil 24. května na semináři v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na téma „Budoucnost mýta v České republice“ o problémech s údržbou a opravami krajských komunikací a jejich možného řešení na příkladu Pardubického kraje.

„Vzhledem k plánovanému rozšíření mýta na silnicích Pardubického kraje, jež je v plánu od kalendářního roku 2012, jsme nuceni chránit všemi způsoby komunikace v majetku kraje,“ uvedl k důvodu svého vystoupení náměstek Tichý. „Pokud dojde k plánovanému rozšíření mýta jen na silnice I. třídy, reálně hrozí, že komunikace II. a III. třídy budou ještě více zatíženy než dnes. Proto přes Asociaci krajů ČR vyvíjíme tlak, aby došlo ke zpoplatnění také vybraných úseků silnic II. a III. třídy, jež jsou v majetku Pardubického kraje, a došlo ke změně při rozpočtovém určení daní,“ dodal Jan Tichý.

Náměstek hejtmana Tichý seznámil účastníky konference se stavem krajských silnic, výši uskutečněných i plánovaných investic a s výhledem do budoucnosti po zavedení mýta. Upozornil, že zavedením mýta ve stávající navrhované úpravě dojde k většímu opotřebování silnic II. a III. třídy, jež je nutné kompenzovat změnou rozpočtového určení dání a zvýšením příspěvku do obnovy silniční sítě.

„Pardubický kraj neřeší technologie ani způsob, jakým bude mýto zavedeno, ale snaží se obhájit navrhované komunikace II. a III. třídy, které chce po rozšíření mýta zpoplatnit. Naší primární snahou je zamezit zhoršení stavu silnic v Pardubickém kraji,“ dodal náměstek hejtmana Tichý.

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty