Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 6/2011

Světelné body na obloze - kdo je ovládá?

V časopise M 2000 č.8/2011 najdete popis létajících útvarů, připomínajících holuby „Zeitunský zázrak“.

V pátek dopoledne dne 22. 4. 2011 jsem tento článek už četl po několikáté a říkal jsem si, v roce 1968 viděli ty luministeční holuby v Egyptě (světelné objekty podobné ptákům sledují také). K novému pozorování došlo večer a bez následků na zdraví.

Dne 22. 4. 2011 ve 21.05 hod. jsem spatřil hodně vysoko na obloze a přímo nad sebou letící bod. Nevynikal moc svojí svítivostí, už to vypadalo, že přímočaře prolétne, kdyby se nezastavil. Co předvedl: po zastavení kolmo odbočil doprava, po chvilce letu se znova zastavil a nakonec pomalu přímočaře přelétl dům. Připomínalo mi to začátek předcházejícího pozorování z r. 2009. Zadíval jsem se do levé strany a spatřil dvě letící neuspořádané skupiny třpytících se bodů, letících vedle sebe v odhadu počtu 50/50 (svítící pták).

Za 2 - 3 min. letěla jedna skupina asi 30 bodů. Stále jsem sledoval levou stranu oblohy a už v dálce jsem dopředu viděl, jak se přibližují. Rychlost nebyla veliká, zpomalily, díval jsem se dalekohledem za nimi, jako na vzdalující se. Pak nabraly tu svoji neuvěřitelnou rychlost a hvězdy se jen v dalekohledu míhaly.

V pořadí už šestá skupina proletěla před domem. Poslední pozorovaná (7. skupina) udělala na obloze jakousi rozlučkovou kličku. Na hodinkách jsem měl 21.35 hod. Všiml jsem si, že na obloze byl zvýšený letecký provoz, byl pátek.

V sobotu jsem ve stejném čase nic na obloze nespatřil. V neděli 24. 4. 2011 jsem si vzpomněl až v 21.15 hod. Vyšel jsem na balkón a zrovna se dvě skupiny vzdalovaly. Čekal jsem dál a díval se na oblohu. Pozorování, které následovalo, se obešlo bez následků a bylo určeno pro mě, jak jinak si jej mám vysvětlit? V přímém směru, v dálce, vysoko na obloze, se rozsvítilo a hned zhaslo světlo. Zadíval jsem se proto tím směrem a znova se to opakovalo. Po třetím zablikání jsem spatřil přibližovat se černý bod, který letěl směrem ke mně. Použil jsem dalekohled, a proto jsem z balkónu neutekl. Bod v dalekohledu mě natolik zaujal, že jsem se jen díval a zapomněl na nebezpečí. Černý bod se přiblížením změnil v černý háček, který se pak změnil rozevřením na velkého lesknoucího a třpytícího ptáka. Objekt, využívající tvar ptáka, byl jak z lesknoucího alobalu a přibližoval se šikmo dolů. Konečně jsem získal chybějící pohled ze shora, takže znám celý tvar. Letěl šikmo dolů, pak jednou nepatrně pohnul konečky křídel a vyrovnal let. Rychle se přibližoval, znovu pohnul křídly (natočil je a zaklonil). Začal stoupat do výšky a ze spodu se už tak netřpytil. Další překvapení v dalekohledu, které následovalo, byl strop zapuštěného balkónu. Čas pozorování 21.30 hod. a byl potvrzen odbitím městskými hodinami. V 21.45 hod. sledování velkého počtu bodů atd. už nebudu popisovat.

Velikonoční pondělí - Dne 25. 4. 2011 v 21.35 hod. jsem spatřil přibližovat se dva velké, co do počtu skupiny, lesknoucí se body. Letěly vedle sebe a před domem zůstaly stát. Svítící body se spojily v jednu skupinu a kroužily všemi směry a vzájemně se vyhýbaly. Všiml jsem si, že se jako by od sebe odtlačovaly, aby se nesrazily anebo zastavovaly. Byly obklopeny žlutou září a připadalo mi to, že přilítly všechny skupiny, které jsem viděl v pátek. Zastavily se, aby se rozloučily a po chvilce nabraly tu svou neuvěřitelnou rychlost.

Vysvětlení ke všem těmto pozorováním stále nemám. Vojenské nebo civilní objekty to ale nejsou.

Stanislav Mikulecký


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty