Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 4/2011

Výroční zpráva o žádostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Město Litomyšl vyvěsilo na webových stránkách www.litomysl.cz výroční zprávu za rok 2010 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na základě tohoto zákona mohou o informace žádat právnické a fyzické osoby, a to ústně nebo písemně. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Výroční zprava mapuje období od 1. ledna do 31. prosince 2010 a dozvíme se v ní například, že v loňském roce bylo podáno celkem 22 žádostí o informace a žádná z nich nebyla zamítnuta. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci. Miroslava Kubešová, vedoucí kanceláře vedení Městského úřadu v Litomyšli, dále sděluje: „Město Litomyšl nevedlo v roce 2010 žádný soudní spor o poskytnutí informace a nevznikly mu tedy v této souvislosti žádné výdaje. Nebylo podáno žádné odvolání ani stížnost podle § 16a zákona. Město loni neposkytlo žádnou výhradní licenci.“

Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady města Litomyšle 15. února usnesením č. 132/11.

-red-


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty