Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 4/2011

Smetanova Litomyšl s vyrovnaným rozpočtem

Na konci března se v sídle Pardubického kraje konalo zasedání správní rady obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, která je výkonným pořadatelem stejnojmenného mezinárodního operního festivalu. Její členové zvolili nového místopředsedu, upravili základní dokumenty podle nových přepisů a potvrdili přesný rozpočet. Konstatovali, že letos se podařilo smluvně zajistit příjmy v potřebném rozsahu i s malou rozpočtovou rezervou.

Festival společně pořádají Pardubický kraj a město Litomyšl, oba pořadatelé jsou ve správní radě zastoupeni svými čelnými představiteli. Hejtmana Radko Martínka tentokrát v řízení schůze zastoupil náměstek Roman Línek. Na pořadu byla volba místopředsedy, kterému skončilo funkční období. Novým místopředsedou se stal místostarosta Litomyšle Radovan Kašpar. I následující body programu zasedání měly víceméně administrativní charakter. V lednu totiž vstoupila v platnost novela zákona o obecně prospěšných společnostech a všechny „opéesky“ nyní musejí podle ní upravit znění svých základních dokumentů.

Zákon stanovuje termín do konce června, ale Smetanova Litomyšl si žádný odklad nemůže dovolit. Rychle se blíží letošní 53. ročník festivalu a v závěru června budou mít pracovníci společnosti plné ruce práce s jeho realizačním zajištěním. Toho se koneckonců týkal i poslední bod programu zasedání, schválení aktualizovaného rozpočtu společnosti na rok 2011. Rozpočet se schvaluje vždy v prosinci předchozího roku, to však často ještě nejsou uzavřeny všechny smlouvy s účinkujícími, dodavateli služeb ani sponzory, takže bývá spíše odhadem, který se v následujícím období upřesňuje. Dobrou zprávou je, že zajištěné příjmy dávají předpoklad pro vyrovnaný rozpočet.

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty