Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 2/2011

Projekt Křižovatky podporuje řadu aktivit na zámecké "základce"

Křižovatky - přesně tak se jmenuje grantový projekt Základní školy (ZŠ) Zámecká pro roky 2010–2012, na jehož realizaci škola získala finanční podporu ministerstva školství. Z grantu byla během prvního ročníku hrazena celá řada vzdělávacích aktivit.

Z těch nejzajímavějších lze jmenovat například adaptační kurz žáků 6. ročníku, vzdělávací program „Česká republika a její obyvatelé“ společnosti Arpok Olomouc, zaměřený na prevenci xenofobie (pro žáky 7. ročníku) či program „Co nás ohrožuje?“ centra Podané ruce, během něhož se žáci 8. ročníku seznámili s nebezpečím návykových látek. Ani žáci nejvyššího ročníku nebyli ošizeni – mimo jiné se zapojili do interaktivního vzdělávacího programu „Dovedu to pochopit?“ společnosti Člověk v tísni, který upozorňuje na nebezpečí současného neonacistického hnutí a dále se zúčastnili přednášky „Sex, AIDS a vztahy“, kterou u nás ve škole vedl lektor Tomáš Řehák ze společnosti Abatop zcela nedávno – 5. ledna.

Ne všechny aktivity zahrnuté do grantu Křižovatky ale realizují cizí lektoři. Řadu z nich zvládají přímo vyučující – především učitelé výchovy k občanství a třídní učitelé jednotlivých tříd. Učitelé „občanky“ hovoří ve svých hodinách například o šikaně, kouření a alkoholismu či o právním minimu, které by mělo žákům pomoci v základní orientaci v právním řádu České republiky. Třídní učitelé zase připravují pro své třídy noční školy, jejichž smyslem je pobýt společně v třídním kolektivu mimo klasické vyučování, a mít tak možnost i k neformálním rozhovorům s žáky, během kterých lze získat řadu podnětů pro práci s třídou jako celkem, ale i jednotlivci.

Věříme, že realizace tohoto grantu pomůže žákům k tomu, aby se dokázali lépe zorientovat ve světě, v němž žijí a budou žít a aby dokázali říct jasné a zřetelné NE jevům, které by je samotné i celou společnost mohly ohrozit.

Mgr. Stanislav Švejcar


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty