Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 9/2010

Bojujete o perníkovou popelnici? Máte nejvyšší čas

Blíží se konec prázdnin a společně s ním vstoupí do druhé poloviny soutěž "O perníkovou popelnici". V minulém roce se do ní zapojilo přes 90 % obcí celého Pardubického kraje. Bude rok 2010 ještě úspěšnější?

Soutěžního klání se zúčastní každá obec, která je zapojena v systému EKO-KOM. Na velikosti nezáleží. Šanci mají malé vesničky i velká města. V I. kategorii se spolu utkají obce do 500 obyvatel, ve II. do 5 000 obyvatel a ve III. nad 5 000 obyvatel.

Co se hodnotí?

Kolik kilogramů papíru, plastů, skla a nápojových kartonů nasbíral v přepočtu jeden obyvatel obce za rok 2010.

Kolik litrů v nádobách a pytlích na tříděný odpad lidé využili.

Kolik kilogramů nebezpečného odpadu nasbírali jednotliví obyvatelé obce během roku 2010.

Jestli se obec zapojila do zpětného odběru elektrozařízení bez ohledu na jeho množství.

Zda obec sbírá bioodpady.

Odměny pro vítězné obce jsou velmi lákavé. Obce, které se umístí třetí, získají 40 tisíc korun, za druhé místo je finanční odměna 70 tisíc korun a za první dokonce 130 tisíc korun.

Dalších 30 tisíc korun si odnese Skokan roku - obec, která "přeskočí" nejvíc pomyslných příček při srovnání let 2009 a 2010.

"Soutěž "O perníkovou popelnici" jednoznačně motivuje obce ke zlepšování podmínek ve třídění odpadů. Lidé mají stále více možností, jak třídit. Neustále roste počet kontejnerů na tříděný odpad - v roce 2009 jich v Pardubickém kraji bylo už 9 292. Některé obce také nabízejí svým občanům možnost sběru tříděného odpadu do pytlů," řekl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.

Čtvrtý ročník soutěže v třídění odpadů "O perníkovou popelnici" běží od 1. ledna 2010 a končí přesně na Silvestra - tedy 31. 12. 2010. Zapojit se můžete kdykoliv. Stačí vyplnit dotazník, který je k dispozici na internetových stránkách www.ekontejnery.cz a www.odpadypk.cz.  A potom třídit, třídit a třídit ...

" V minulém ročníku se rozdalo deset perníkových popelnic a třičtvrtě milionu korun. Tyto finanční prostředky může obec použít například na úhradu nákladů spojených s oblastí nakládání s odpady, zlepšení podmínek pro třídění odpadů, nebo na projekty v oblasti ochrany životního prostředí," doplnil Tomáš Pešek.

Ještě stále nesoutěžíte? Najděte si další informace na www.ekontejnery.cz.

Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty