Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 8/2010

Organizátoři Smetanovy Litomyšle žijí dalším ročníkem festivalu

V neděli 5. července skončil 52. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl 2010. Do festivalové historie se zapíše jako velice úspěšný, s vysokou návštěvností, diváckou spokojeností, s mimořádně příznivým počasím.
Během 25 dní v období od 11. června do 5. července bylo uvedeno 20 titulů, přičemž některé se opakovaly vícekrát a pořadů bylo celkem 28. Reprízy čtyř pořadů byly do programu nasazeny poté, kdy byly vyprodány v prvních dvou hodinách předprodeje. Celkem bylo návštěvníkům nabídnuto 24 080 míst, vydána vstupenka byla na 23 633 z nich, tedy návštěvnost činila 98,14 %. Z 27 pořadů, na něž bylo vybíráno vstupné, bylo zcela vyprodáno šestnáct, na většinu ostatních zbylo jen několik jednotlivých míst. Nejnižší návštěva byla na koncertu Les Musiciens (78,2 %) a na Externím koncertu v České Třebové (80,2 %), v obou případech však šlo o vrácené nevyčerpané kontingenty, přidělené Lucemburskému velvyslanectví a městu Česká Třebová pro zvané čestné hosty. Vysoká návštěva cca 1 600 lidí byla na pořadu Missa Brevis s celebrovanou mší, na které nebylo vybíráno vstupné a celkový počet návštěvníků festivalu tak převyšuje 25 tisíc osob. Uskutečnily se všechny plánované pořady bez významných změn v obsazení účinkujícími a programu, pořady byly divácky tak úspěšné, že v drtivé většině končil potlesk ovacemi ve stoje.
Pro 52. ročník bylo mimořádně příznivé počasí. Během konání sice docházelo k velkým teplotním výkyvům - zahajovací koncert se konal za velmi vysoké teploty, pořady během prvních dvou týdnů pak za chladných večerů a závěr festivalu se odehrával opět za vysokých teplot, počasí však nebylo deštivé a pršelo jen v průběhu jednoho pořadu (Ej lásko 13. června). Výsuvné zastřešení zámeckého nádvoří bylo přesto často využito jako ochrana před padajícím chladem či jako obří slunečník.
Návštěvníkům Litomyšle v období festivalu byl nabídnut rozsáhlý doprovodný program. Jeho tradičně nejdůležitější součástí byla Smetanova výtvarná Litomyšl s ústředními výstavami Theodora Pištěka a Ivy Mrázkové. Doprovodný program tentokrát rozšířila spolupráce se Státním zámkem Litomyšl. Uspořádány byly čtyři pořady v Expozici historických klavírů, přičemž na posledním vystoupilo Smetanovo trio. Novinkou se stal prohlídkový okruh festivalovým zákulisím, v němž se zájemci seznámili s festivalovou historií, prohlédli si šatny s výkladem garderobiérek a maskérek, měli možnost si vyzkoušet kostýmy, navštívit scénu na jevišti a předvedeno jim bylo výsuvné zastřešení. Z církevních událostí měla velký význam pontifikální mše nového pražského arcibiskupa Dominika Duky, nedělní mše v latině pro zahraniční návštěvníky se konaly v zámecké kapli. Ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem byl uspořádán 1. ročník golfového turnaje Smetanova Litomyšl Cup v resortu Kunětická hora.
Díky hlavním mediálním partnerům, České televizi, Českému rozhlasu a deníku MF DNES, byl 52. ročník Smetanovy Litomyšle velmi dobře mediálně pokryt. Česká televize 61x odvysílala reklamní spot, pro vysílání a vydání na DVD byl zaznamenán koncert Pavla Šporcla a Romano Stilo. Z průběhu festivalu byly vyrobeny čtyři pořady Smetanova Litomyšl den po dni, které byly vysílány každou festivalovou sobotu. Závěrečné shrnutí v Ozvěnách Smetanovy Litomyšle pak bude vysíláno 24. července. Český rozhlas živě přenášel zahajovací koncert, závěrečný O čem nám vypráví láska a pro pozdější vysílání zaznamenal koncert Les Musiciens. Pořady budou též vysílány v evropské výměnné síti EBU. Deník DNES vydal zvláštní přílohu o Smetanově Litomyšli ve svém celostátním vydání.
V průběhu festivalu vyšlo pět čísel festivalových novin, které byly rozdávány návštěvníkům nejen v areálu zámku, ale i v hotelích a na hlavním litomyšlském náměstí. Vydán byl reprezentační katalog v nákladu 2 000 ks a ke každému pořadu byl k dispozici obsáhlý program.
Úspěšná byla i společenská část festivalu, pořadů a desítky rautů se zúčastnila řada osobností politického, veřejného a společenského života, včetně ministrů Vlády ČR a prezidenta České republiky. Na koncert, věnovaný oslavám 700. výročí Lucemburků na českém trůnu, přijelo jedenáct velvyslanců různých zemí.
Festivalový rozpočet byl pokryt subvencemi státu, Pardubického kraje, města Litomyšl a města Svitavy. Výnos ze vstupného činil 8,8 mil. korun, ostatní náklady pokryly dary sponzorů a výnos společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s. z poskytnutých reklamních plnění.

Tolik o uplynulém 52. ročníku operního festivalu, ale ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna již prozradil, na co se mohou diváci těšit v příštím roce. "Předběžné téma 53. ročníku Smetanovy Litomyšle je Mundus Vokalis - svět zpěvu, takže v programu by měly převažovat vokální formy. Z těch největších lákadel mohu jmenovat Pucciniho operu Turandot, Donizettiho Nápoj lásky nebo Janáčkovu Její pastorkyňu. Účinkovat bude i Česká filharmonie. Těšit se můžeme také na velký koncert Dagmar Peckové, která bude příští rok slavit, jak říká, 50 na 30 - 50 let života a 30 let pěvecké kariéry, takže to bude průřez celou její kariérou." Dodejme, že 53. ročník Smetanovy Litomyšle vypukne v pátek 10. června 2011 a potrvá do 5. července 2011. Pro diváky budou připraveny téměř 3 desítky pořadů.

-red-


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty