Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 7/2010

Technická škola - stanovisko Úřadu práce ve Svitavách k "zetešce"

ČESKÁ REPUBLIKA

ÚŘAD PRÁCE VE SVITAVÁCH
ředitel

            Bezručova 13, 568 02 Svitavy

 

 

Stanovisko Úřadu práce ve Svitavách

 

Vážený pane řediteli,

 

dle Vašeho požadavku, abychom zjistili, kolik Vašich absolventů za posledních 8 školních roků je v současné době v evidenci uchazečů o zaměstnání (dále i jen "evidence") u Úřadu práce ve Svitavách, jsme toto zpracovali a sdělujeme Vám:

 

ke dni 21. 6. 2010 jsme v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce ve Svitavách
nalezli 42 osob z předaného seznamu 556 Vašich absolventů.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že na Vaší škole absolvovali i studenti z jiných okresů a tito - pokud jsou v evidenci úřadu práce - tak pravděpodobně u jiného, než je náš, je potřeba počítat ještě s evidencí ostatních v úvahu přicházejících úřadů práce.

 

Úřadu práce ve Svitavách jsou známy úspěšné aktivity Vaší školy v oblastech: 

a)      zdokonalování technického vzdělávaní středoškolské mládeže

-          projektová tvorba didaktických učebních pomůcek ke zlepšení názornosti výuky

-          zavedení výuky novinek v metodách svařovaní

-          rozšíření výuky řízení motorových vozidel o skupinu C + E, A1

-          zabezpečení vstupního školení profesní způsobilosti řidičů

-          výuka CNC programování

 

b)      a transformace Vaší školy na centrum celoživotního vzdělávaní.

-          vybudování didakticky speciálně vybavené učebny v rámci projektu

-          zabezpečení výuky CAD, CAM aplikací a CNC obrábění

-          výuka metod svařování, pravidelné doškolování svářečů

-          pravidelné školení profesní způsobilosti řidičů

-          školení pracovníků firem v oblasti výpočetní techniky

-          semináře pro soudní znalce a likvidátory pojišťoven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě výše uvedeného konstatujeme, že Vyšší odborná škola a střední odborná škola technická Litomyšl zcela splňuje požadavky, které jsou v okrese Svitavy velmi potřebné pro účinné a perspektivní zamezování zbytečného růstu nezaměstnanosti nejen na tomto okrese, ale i jinde v České republice.

 

S pozdravem

 

Ing. Jan Tesař

ředitel Úřadu práce ve Svitavách

.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty