Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 7/2010

Technická škola - Výzkumný ústav zemědělské technicky podporuje "zetešku"

V Praze 22. 6. 2010

Vážení kolegové!

Když jsem se dočetl ve "svitavském deníku.cz" o úmyslu pardubického zastupitelstva, mimo jiné, sloučit litomyšlskou technickou školu se svitavským odborným učilištěm, považoval jsem to nejdříve za rafinovaný způsob "deníku.cz", jak zvýšit svoji sledovanost, než jsem se ubezpečil, že zpráva je míněna skutečně vážně.

Patřím k absolventům řádného studia tehdejší Střední zemědělské technické školy obor mechanizační v roce 1963 a musím konstatovat, že ti absolventi, kteří pokračovali ve studiu na Vysoké škole zemědělské v Praze, díky kvalitní odborné i teoretické přípravě ze střední litomyšlské školy, patřili nejen v našem ročníku, k nejlepším studentům. Mě osobně se díky této přípravě podařilo absolvovat vysokoškolská studia s "červeným" diplomem a dalších více než 40 let se věnovat vědecko-výzkumné a manažerské práci ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky v Praze i pedagogické činnosti na katedře technologických zařízení staveb Technické fakulty České zemědělské university v Praze. Ve výzkumném ústavu jsem prošel mnoha funkcemi od odborného asistenta přes vědeckého sekretáře až po ředitele ústavu. Tuto funkci zastávám od konkursního řízení v roce 1992 až dosud.

Při uvedených výzkumných a pedagogických aktivitách jsem se sešel s mnoha absolventy litomyšlské školy, uznávanými odborníky, kteří měli, respektive mají, významná postavení ve výzkumných ústavech, na universitách i na ministerstvu zemědělství, ale hlavně ve výrobních podnicích a zemědělských farmách.

Byl jsem vždy potěšen informacemi, jak současná litomyšlská technická škola velmi úspěšně navázala na tradici technického vzdělávání studentů. Pokládám si proto otázku, co lepšího lze pro budoucnost našeho středního a vyššího školství a pro vzdělávání mladých studentů udělat, než jim zachovat školy s dlouhodobou tradicí, kvalitním technickým zázemím i pedagogickým sborem. Z tohoto pohledu má litomyšlská škola špičkovou úroveň a jakákoliv navrhovaná reorganizace uškodí nejen této škole, ale i celému regionu pardubického kraje a připraví mnoho zájemců o příležitost absolvovat velmi kvalitní technické studium.

Věřím, že ani současná ekonomická situace a demografický vývoj nemůže dostatečně zdůvodnit navrhované změny a pardubické zastupitelstvo je neodsouhlasí. Zde více než kdekoliv jinde platí, že "cesta do pekla je dlážděná těmi nejlepšími úmysly".

Přeji litomyšlské technické škole, aby zdravý rozum zvítězil a bylo jí umožněno vychovat ještě mnoho dalších generací studentů stejně nebo ještě úspěšnějších jako mnoho jejich předchůdců.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h. c.

ředitel Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v.v.i.

Drnovská 507, 161 01 Praha 6 - Ruzyně

www.vuzt.cz

.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty