Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 7/2010

Technická škola - garant AAP za VUT v Brně podporuje "zetešku"

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická, Litomyšl

V Brně dne 21. 06. 2010

Společnost Computer Agency o.p.s., která je organizátorem Autodesk Academia Programu, spolupracuje s Vyšší odbornou školou a Střední odbornou školou technickou v Litomyšli už 10 let. Je to jediná střední škola v Pardubickém kraji, která je zapojená do tohoto programu.

Pedagogové odborných předmětů se pravidelné zúčastňují v rámci DVPP kurzů AutoCAD, Autodesk Inventor a EdgeCAM, aby mohli své studenty učit na aktuálních verzích těchto produktů, které také používají firmy, kde studenti absolvují praxi nebo ve kterých získávají zaměstnání.

VOŠ a SOŠT se úspěšně zapojila do Autodesk Academia Programu, z čehož plynou výhody poskytované studentům i pedagogům:

-          Studenti mají pro domácí přípravu výukový software zdarma.

-          Studenti se mohou zúčastňovat celostátních i mezinárodních soutěží Autodesk Academia Design ve 2D kreslení a 3D modelování.

-          Studenti mohou získat na základě zpracovaného projektu celosvětově platný certifikát Autodesk Certificate of Completion a tudíž mohou získat uplatnění i v zahraničních firmách (letos se certifikovalo 12 studentů).

-          Pedagogové se mohou pravidelně za výhodných finančních podmínek zúčastňovat kurzů v rámci DVPP.

-          Pedagogové mají bezplatný přístup ke curriculům, odborným výukovým materiálům a e-learningovým materiálům.

-          Pro domácí přípravu mají pedagogové výukový program zdarma.

-          Pedagogové se mohou každoročně účastnit odborné konference Autodesk Academia Fórum, která slouží také jako platforma pro výměnu zkušeností a názorů mezi pedagogy středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Zástupci společnost Computer Agency byli hosty na oslavách 120. výročí založení školy a při té příležitosti si prohlédli skvěle vybavené počítačové učebny, prostory pro odbornou výuku i dílny vybavené moderními CNC stroji a s potěšením mohli konstatovat, že teoretická i praktická vnuka probíhá na stejné úrovni jako na špičkových strojních průmyslových školách v ČR (SPŠ Třebešín v Praze, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, VOŠ a SPŠ Kopřivnice, SPŠ Sokolská v Brně, VOŠ a SPŠ Teplice). A co se týká vybavenosti dílen, lze také mluvit o špičkovém vybavení.

Vyšší odborné škole a Střední odborné škole technické Litomyšl proto přejeme, aby nedošlo ke sloučení s jinou školou a nadále tak mohla rozvíjet své unikátní obory.

Ing. Vlastimil Bejček, CSc.

garant AAP za VUT v Brně

.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty