Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 7/2010

Technická škola - Saint Gobain Vertex s.r.o. podporuje "zetešku"

Ke koncepci školství v kraji

Krajští zastupitelé byli minulý týden seznámeni s plánem krajské radní pro školství sloučit některé školy a přesunout část oborů. To, že ve školství musí být změny provedeny je pochopitelné v souvislosti s demografickým vývojem, kdy stávající kapacity škol výrazně převyšují počty nastupujících studentů. Současně by nová koncepce školství měla změnit strukturu studijních oborů, tak aby odpovídala požadavkům na absolventy a vyloučila školy, produkující studenty, kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce.

Proto je překvapující, že mezi školami, které by měly být uzavřeny, se objevuje Střední odborná škola technická a vyšší odborná škola v Litomyšli.

Společenské vědomí devadesátých let orientovalo školství zejména na ekonomické a humanitní obory, které v nekontrolovaném nárůstu zaplavily trh nejrůznějšími asistenty manažerů, nepoužitelnými absolventy ekonomických škola dalšími absolventy s obtížným uplatněním. Důsledky této orientace se ve výrobních sférách projevují dnes v plné míře v nedostatku technicky vzdělaných zaměstnanců a to jak z úrovně odborných učilišť, středních technických tak i vysokých škol. V praktickém životě se to odráží v situaci, kdy o místo v ekonomickém úseku společnosti se hlásí několikrát více zájemců než na místo ve výrobě či technickém úseku. Bohatství společnosti vzniká nejprve ve výrobní sféře, pak teprve můžeme tyto hodnoty sčítat a přerozdělovat. Proto podporu technického vzdělávání považuji v koncepci školství za zásadní.

Střední odborná škola technická a vyšší odborná škola v Litomyšli jako jedna z mála svým studijním programem, vhodnou kombinací teoretických a praktických znalostí a dovedností, vychovává studenty se širokým spektrem technických znalostí. Tím je dán jejich předpoklad uplatnění na nejrůznějších pracovních místech - technických pracovníků, mistrů, operátorů v průmyslové výrobě, ale také dává základy pro vlastní podnikatelskou činnost. To se projevuje i na schopnosti absolventů nalézt okamžitě pracovní místo.

Záměr převodu školy do Středního odborného učiliště ve Svitavách považuji za zcela chybný. Škola, která má komplexní, nákladné vybavení pro výuku technických předmětů by byla degradována, převedena do subjektu, který takovéto podmínky pro výuku nemá. Zahradnická škola, která by se potenciálně do objektů školy měla přesunout, má jistě své opodstatnění, ale nejsem přesvědčen o tom, že by byla schopna stávající areál školy efektivně využít.

Pavel Kusý

Personální ředitel

Saint-Gobain Vertex s.r.o.

.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty