Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 7/2010

Technická škola - Institut vzdělávání a poradenství podporuje "zetešku"

Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze

               Tel.: 224 386 000, 251 810 878 Fax: 251 811 364 e-mail: chuchle@ivp.czu.cz          

http://www.ivp.czu.cz V Lázních 3, 159 00 Praha 5 - Malá Chuchle

 

Stanovisko

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická v Litomyšli patří po mnoho let k tradičním cvičným školám pro pedagogickou praxi studentů Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze. Zde studenti získávají první pedagogické zkušenosti a didaktické dovednosti. Cviční učitelé a vedení školy v Litomyšli byli vždy zárukou toho, že kvalita jak výuky, tak manažerských dovedností byla na vysoké úrovni. Cvičných škol pro pedagogickou praxi má IVP celkem 38 a shora uvedené kvalitativní parametry většina z nich také dosahuje. Čím je škola v Litomyšli ale výjimečná? Didaktické vybavení této školy je na mimořádné úrovni a to nejen úžasnou sbírkou modelů a řezů různých funkčních součástí osobních i nákladních automobilů a ostatních dopravních prostředků, ale i didaktickou technikou, která proces poznávání a rozvoje technického myšlení významně zlepšuje. Sbírka funkčních i poškozených součástí je umístěná v přehledných vitrínách na chodbách školy, kde ji mohou studenti běžně v době školního vyučování prohlížet a sledovat. Nemá však funkci jenom klasické statické sbírky s dokonalým popisem funkcí, případně zdůvodněním poškození, ale studenti pod vedením učitelů mají možnost s těmito reálnými pomůckami aktivně pracovat.

V prostorách dílen je mnoho řezů jednotlivých funkčních částí motorů či celých motorů, přičemž většina z nich je důmyslně pohaněna, takže studenti si mohou vytvořit představu o funkci jednotlivých skupin, které jsou běžně pohledu nedostupné. Tato unikátní kolekce byla vytvořena většinou studenty pod vedením velmi zkušených, technicky i didakticky zdatných učitelů. K výuce slouží též speciální učebna, kde je možné kombinovat reálné pohledy s využitím videokamera přenosu na dvě promítací plochy pomocí datových projektorů. Bezprostřední prostorové propojení s NC stroji, na kterých studenti také pracují, je dalším významným atributem efektivity vyučování. Veškeré shora uvedené technické vybavení i e umístěno v rozsáhlých dílenských prostorách, které je možné využívat i v zimním období, protože jsou temperované.

Pro mimořádnou technickou i didaktickou dokonalost byly organizovány do školy odborné exkurze studentů bakalářských studijních oborů učitelství praktického vyučování se zaměřením na strojírenství. Budoucí učitelé praktického vyučování byli nadšeni, zde získali nejen mnohé informace, ale i inspiraci pro vlastní pedagogickou práci. V několika případech se rozhodli pro řešení i svých bakalářských prací, kde inspirace z exkurze na litomyšlské škole znamenala, že práci úspěšně vypracovali, obhájili a ve vlastním školním prostředí se něco podobného pokusili realizovat.

Z podobných důvodů, že vybavení technicky orientované školy je zcela nadstandardní, se Institut vzdělávání a poradenství po několik posledních let rozhodl požádat o umístění zahraničních studentův rámci studentských mobilit budoucích učitelů z Francie, Finska, Nizozemska, Rakouska a Španělska. I ti byli nadšeni a z jejich reakce již během pobytu v České republice, ale především po návratu, bylo zřejmé, že byla vystavena vysoká známka kvality českému odbornému technickému školství.

Pro kvalitní vzdělávání je nezbytné zajistit a využívat v dobrém souladu lidské i materiální zdroje. Tato symbióza je zcela zřejmá právě na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole technické v Litomyšli. Pokud by došlo k narušení jednoho z těchto článků, dojde k výraznému poškození technického vzdělávání, na které současná vzdělávací politika klade důraz.

Edukativní prostředí má rozhodující vliv na e působení na studenty a potom v reálném živote na absolventy. Ti jsou nejlepšími reprezentanty své alma mater a takových má na významných technických pozicích v různých sférách podnikatelského prostředí i státní správy litomyšlská škola mnoho.

prof. Ing. Milan Slavík, CSc.

ředitel IVP ČZU v Praze

 

Praha 22. června 2010

.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty