Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 7/2010

Technická škola - Regionální agrární komora Pardubického kraje podporuje "zetešku"

Regionální agrární komora Pardubického kraje,
B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Telefon: 469 622 390 nebo 774 853 225, e-mail: oakcr@chrudim.cz, doručovací adresa:
Poděbradova 909, Chrudim, 537 01

V Chrudimi, dne 21. 6. 2010

 

Vážený pane hejtmane, vážená paní radní,

dne 17. 6. 2010 jsme se z MF Dnes dozvěděli o plánovaném zrušení Vyšší odborné školy a Střední odborné školy technické v Litomyšli. Obracíme se na Vás se žádostí o přehodnocení tohoto záměru.

Důvodem naší žádosti je, že tato škola je poslední školou v okrese Svitavy, která je alespoň zčasti zaměřena na vzdělávání žáků pro potřeby zemědělství jedná se o obor mechanizace a služby.

V okrese Svitavy již byla zrušena střední zemědělská škola v Moravské Třebové, zaniklo zemědělské učiliště v Jevíčku, zemědělské obory byly zrušeny na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Poličce, zánikem tohoto oboru by došlo k definitivnímu zrušení zemědělského školství v našem okrese. Dále upozorňujeme na to, že ani jiné školy se zemědělským zaměřením činnost Litomyšlské školy nemohou nahradit. Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim stejně jako Střední zemědělská škola Lanškroun jsou zaměřeny jinak-zejména na obecné zemědělství, případně chov koní a agroturistiku.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická v Litomyšli v minulosti sloužila jako centrum výuky zemědělské mechanizace pro celý Východočeský kraj a je tomu tak i nyní pro kraje Pardubický a Královéhradecký, v současné době jsou školy se stejným studijním programem pouze v Ivančičích, Krnově, Mladé Boleslavi a v Českých Budějovicích. Z toho je zřejmá těžká dostupnost studia v tomto oboru pro potenciální zájemce.

Jsme si vědomi současného demografického vývoje ve společnosti a z toho vyplývající nutnosti provést změny v organizaci a uspořádaní středních škol. Neradi bychom však přišli o jeden z posledních zdrojů absolventů pro potřeby zemědělství, zvláště když se škole daří pro studium získávat potřebný počet zájemců.

VOŠ a SOŠ v Litomyšli za léta své činnosti shromáždila obdivuhodný studijní materiál, který je využíván i pro vzdělávání studentů jiných škol, např. Univerzity Pardubice. Je těžké si představit, že by se podařilo umístit toto vybavení do jiných prostor, než která má stávající škola k dispozici. Škola navíc disponuje odpovídajícími prostorami pro umístění moderní zemědělské techniky, která je za účelem studia přistavována ze zemědělských podniků díky dlouhodobé dobré spolupráci mezi podniky a školou. Podobné vybavení by si žádná jiná škola nemohla dovolit, zde je technika poskytována bezplatně pro názornou výuku. Obdobná situace je ve vybavení dílen.

Protože je nám jasné, že Krajský úřad Pardubického kraje bude muset situaci řešit, žádáme Vás o přímluvu za zachování alespoň oboru mechanizace a služby ve stávajících prostorách školy, jako určité řešení se podle našeho (možná ne správného) názoru jeví možnost spojení se sousední školou s příbuznou náplní - tedy Střední zahradnickou školou Litomyšl, která je i tak ve článku zmiňována jako potenciální uživatel uvolněných prostor.

Doufáme, že náš názor jako názor zástupců zemědělské praxe, která cítí potřebu obnovy lidského potenciálu českého zemědělství a potřebu středoškolsky vzdělaných absolventů pro obsluhu stále sofistikovanější techniky, přispěje v diskuzi o reorganizaci školství v Pardubickém kraji a nezapadne mezi ostatními názory. Zároveň Vám nabízíme možnost osobně se sejít, abychom si mohli blíže vysvětlit názory zemědělské veřejnosti na potřebu absolventů středních škol, rádi se podobné schůzky zúčastníme.

Ing. Jiří Navrátil

předseda RAK PA kraje

.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty