Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 7/2010

Propan-butanové spotřebiče

Naše povídání o plynových spotřebičích by nebylo úplné, kdybychom nevěnovali samostatnou pozornost také propan-butanu. V současné době je prováděna rozsáhlá plynofikace mnoha obcí, ale tam, kde se ještě zemní plyn nedostal a v nejbližší době se s plynofikací nepočítá, tam se rozrostly jako houby po dešti zásobníky na propan-butan. Propan-butan se v domácnostech využívá zejména k vytápění, ohřevu vody a k vaření. V některých firmách je využíván v technologických procesech.

Nebezpečnost propan-butanu se skrývá především v jeho měrné hmotnosti. Je výrazně těžší jak vzduch, a proto se drží při zemi či na nejnižších místech. Přitom vytváří se vzduchem vysoce výbušnou směs, o jejíž přítomnosti nás čich zpravidla neinformuje. Než hladina plynu dostoupí výšky nosu, je už obvykle pozdě, protože stačí jediná jiskra nebo jiný iniciátor a výbuch zničí vše kolem.

Je samozřejmé, že prvním požadavkem na bezpečnost je používání schválených spotřebičů, které jsou v dobrém technickém stavu. Případné opravy svěříme odborné firmě. Sami budeme dbát především na těsnost spojů, kterou ovšem nebudeme zjišťovat pomocí zápalky, ale mýdlového roztoku. Při používání teplometů budeme pamatovat na dodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, dle návodu k obsluze.

Pozornost také zaslouží správné uložení tlakových lahví, ať už jde o malé "bomby" kempinkových přenosných vařičů nebo velké lahve pro stabilní spotřebiče. Vždy je třeba skladovat je v oddělených a dobře větraných prostorách. Při umístění lahve s náplní do 15 kg v kuchyni u spotřebiče je nutno zachovat vzdálenost 1 metr nebo zajistit, aby povrchová teplota lahve nepřekročila 40 stupňů. Lahve s náplní 33 kg se vždy umisťují vně budovy.

Dojde-li v prostoru, v němž jsou skladovány nebo na rozvod ke spotřebičům napojeny tlakové lahve, k požáru, je třeba je okamžitě odpojit, uzavřít a přemístit na místo chráněné před požárem, případně je chránit chlazením vodou.

V závěru ještě nemůžeme pozapomenout na používání propan-butanu k pohonu motorových vozidel. Zde se stalo, zejména v začátcích, velkým nešvarem zabudovat do vozidla tlakovou lahev a udělat její propojení s motorovým prostorem. Tak toto bychom neměli dělat, neboť již dnes je spousta odborných firem, které nám alternativní spalování propan-butanu do vozidla namontují, a to tak, jak přikazují platné právní předpisy. Ono ušetřit se bohužel v mnoha případech nevyplatilo, a že v těchto případech šlo i o lidské životy je jasné.

Používejte propan-butanové spotřebiče vždy jen k účelu, k němuž byly vyrobeny a zachovávejte potřebnou opatrnost. Jen tak budou dobře a bezpečně sloužit.

Karel Zeman, odborně způsobilá osoba


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty