Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 7/2010

Terénní programy Laxus o. s. pomáhají chránit veřejné zdraví

Terénní programy pro uživatele drog bývaly často vnímány jako pouhá "pomoc narkomanům", která je úzce zaměřená, finančně náročná a nemá žádný výrazný pozitivní efekt. Že se tato myšlenka ukazuje jako mylná, nám dokazují statistiky, které si o svých službách vedou terénní pracovníci občanského sdružení Laxus, působící v Pardubickém kraji.

Ti jen za loňský rok posbírali v Pardubicích a dalších městech Pardubického kraje celkem 230 pohozených injekčních stříkaček, které představují riziko nákazy infekčními chorobami, např. žloutenkami nebo virem HIV. Celkem 112 stříkaček bylo nalezeno a odborně zlikvidováno v Pardubicích, zbylých 118 v takzvaném regionálním terénním programu. "Během něj vyjíždějí naši pracovníci do osmnácti měst Pardubického kraje, monitorují drogovou scénu a aktivně pracují s uživateli drog," říká Tomáš Klášterecký, provozní vedoucí programu.

"Pokud vezmeme v úvahu, že každý třetí uživatel může mít žloutenku typu C a připustíme, že teoreticky každá odhozená stříkačka pochází od jiného uživatele, máme cca 75 potenciálně infekčních stříkaček. Pokud by došlo k tomu, že z těch 75 případů dojde byť jen k 5 poraněním a nákaze žloutenkou typu C a všech 5 osob se bude následně léčit, bude jejich roční léčba, bude-li bezproblémová, stát kolem 2,5 milionu korun. To je v podstatě náš roční rozpočet, za který toho ale uděláme v rámci našeho programu několikanásobně víc," vyčísluje Tomáš Klášterecký.

Kromě sběru stříkaček totiž pracovníci Laxus o. s. poskytují i další služby, které slouží nejen uživatelům drog, ale i veřejnosti. "Vše, co děláme, vychází z principů ochrany veřejného zdraví a pomáhá naplňovat strategii národní i evropské protidrogové politiky. Proto měníme uživatelům injekční stříkačky, motivujeme je, aby když už drogu užívají, činili tak bezpečněji a chovali se tak méně rizikově vůči sobě i okolní společnosti. Kromě toho jim zprostředkováváme léčbu a pomoc s abstinencí."

Za loňský rok bylo v rámci Pardubického kraje vyměněno v terénním programu celkem 25 044 injekčních stříkaček. "Pokud by náš program nefungoval, existovalo by velké riziko, že uživatelé drog budou používat jednu stříkačku vícekrát nebo si ji v tom horším případě budou dokonce půjčovat mezi sebou", dodává Tomáš Klášterecký. "Rizika, která z toho pramení, nejsou jen otázkou drogové komunity, ale celé společnosti. Naši klienti nejsou pouze na okraji společnosti, jak se často lidé domnívají. Velkou část z nich vůbec neidentifikujete jako osobu, která injekčně užívá drogy, a tak by bylo riziko šíření infekčních chorob, pokud by naše programy nefungovaly, mnohonásobně větší. Kde by například skončilo těch 25 000 stříkaček, které nyní bezpečně zlikvidujeme?"

Služeb, které Terénní programy v Pardubickém kraji poskytují, využilo v loňském roce 280 uživatelů drog. Nejrozšířenější drogou byl nitrožilně užívaný pervitin. V rámci aktivního vyhledávání klientů oslovili pracovníci dalších téměř 500 osob, často příležitostných uživatelů.

Terénní pracovníky můžete v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nebo zájmu o další služby kontaktovat telefonicky na číslech:region Ústecka a Svitavska: 774 626 301, region Chrudimska: 774 626 302, město Pardubice: 608 626 323. Při nálezu injekční stříkačky se můžete obrátit s žádostí o likvidaci i na strážníky městské policie, pokud byste pak chtěli injekční stříkačku zlikvidovat sami, doporučujeme s ní vždy manipulovat pinzetou nebo alespoň použít rukavice a v obalu s pevnou stěnou, ze kterého nemůže stříkačka vypadnout, ji vhodit do odpadkového koše.

Veškeré služby jsou poskytovány anonymně a zdarma. Více informací naleznete také na internetových stránkách: www.laxus.cz.

Lukáš Gilányi, DiS.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty