Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 7/2010

První místo pro studenty Fakulty restaurování

Velké a významné ocenění získali studenti Ateliéru restaurování a konzervování papíru, knižní vazby a dokumentů na XIII. Trienále umělecké knižní vazby organizovaného Společenstvím českých knihařů (SČK). Studenti Fakulty restaurování vybojovali svými pracemi pro Univerzitu Pardubice první cenu v kategorii škol. Cena bylo škole slavnostně předaná na vernisáži výstavy XIII. Trienále umělecké knižní vazby 2010 v Oblastním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem, které se konalo 4. června.

Třináctého ročníku Trienále se za Univerzitu Pardubice zúčastnily studentky: Berdychová Markéta, Janáčková Lucie, Lišková Karolína a Stružová Veronika. Soutěžními objekty byly makety gotických knižních vazeb, které studentky vyhotovily v rámci specializované výtvarné přípravy na hodinách Knihařské dílny. Svými replikami historických vazeb se snažily o zachycení čtyřech vazeb typických pro gotické období. Jednalo se o vazbu obalovou, sáčkovou, nožičkovou a řetězovou.

Společenství českých knihařů vzniklo v červnu roku 1997 a navazuje na činnost Jednoty společenstev českých knihařů. Jedná se o sdružení knihařů, restaurátorů, tiskařů, typografů, ale i vydavatelů, obchodníků s knihami a sběratelů knih. Trienále umělecké knižní vazby se uskutečňuje od roku 1974. Prezentují se zde práce z knihařských dílen. Setkání se vyznačují velmi přátelskou atmosférou, snahou po vzájemných kontaktech a tendencí prolínání knihařství s výtvarnými obory a užitým uměním. Trienále je jedním z nejvýznamnějších počinů SČK, které se pyšní vysokou účastí profesionálních a uměleckých knihařů z domova i ze zahraničí.

BcA. Radomír Slovik, vedoucí ateliéru


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty