Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 6/2010

Kraj podepsal memorandum se správcem železnice

Memorandum o přípravě staveb železniční infrastruktury v Pardubickém kraji podepsal v pondělí 24. května hejtman Radko Martínek s generálním ředitelem státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) Janem Komárkem. Dokument definuje, za jakých podmínek a v jakém časovém horizontu budou v Pardubickém kraji modernizovány regionální tratě nezbytné pro rozvoj integrovaného dopravního systému.

"Pardubický kraj inicioval vznik a podpis memoranda, které se týká především regionálních tratí. To je tratí, na kterých objednává dopravní výkon pouze Pardubický kraj. Do těchto tratí se za posledních dvacet let neinvestovalo. V souvislosti s modernizací kolejových vozidel z evropských fondů vyvstala nutnost rozhodnout o budoucnosti regionálních tratí," řekl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý. "Jsem rád, že došlo k podpisu memoranda, které řeší rekonstrukci regionálních tratí v kontextu s modernizací kolejových vozidel," dodal náměstek.

"Páteří integrovaného dopravního systému by měla být železnice s uzlovými místy v Pardubicích a České Třebové. K tomu však potřebujeme upravit regionální tratě tak, aby se zvýšila rychlost vlaků," vysvětlil hejtman, co cestujícím i kraji přinese spolupráce se Správou železniční dopravní cesty. Snahou kraje je, aby vznikla plnohodnotná alternativa k individuální automobilové dopravě. 

Memorandum, které navazuje na dohodu z roku 2006, specifikuje stavby, kterých se modernizace týká.  "Počítáme se zvýšením kapacity železniční trati Chrudim - Pardubice včetně takzvané Medlešické spojky, zdvoukolejnění úseku ze Stéblové do Opatovic nad Labem, ale také modernizaci železniční stanice Ústí nad Orlicí a přípravy na novou trať mezi Chocní a Ústím nad Orlicí," uvedl generální ředitel SŽDC Jan Komárek k plánům do roku 2015. Za nezbytné považuje SŽDC zejména úpravy infrastruktury, které povedou ke zvýšení rychlosti a propustnosti vybraných stanic a tratí, ale také železničních přejezdů. Cílem rozvoje dopravní infrastruktury je zvýšení rychlosti na vytipovaných železničních tratích.

Náměstek hejtmana Pardubického kraje pro  dopravu Jan Tichý zdůraznil, že již byla se správcem železniční dopravní cesty vytvořena společná pracovní skupina: "Ta bude připravovat návrhy řešení a koordinovat probíhající činnost. Vycházet bude z dosud zpracovaných podkladů a regionálních rozvojových programů."

Součástí memoranda je dohoda o spolupráci, která definuje úpravy nezbytné pro rozvoj železniční dopravy na území Pardubického kraje v letech 2010 až 2013.

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty