Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 6/2010

Klientky VZP budou mít třetí dávku vakcíny proti karcinomu děložního hrdla zdarma

Třetí dávku očkování proti rakovině děložního hrdla uhradí Všeobecná zdravotní pojišťovna dívkám a ženám ve věku od 10 let do 25 let. Klientky zaplatí za dvě dávky očkovací látky maximálně 6 400 Kč, třetí budou mít (po předložení lékařem potvrzeného certifikátu) zdarma. Program byl zahájen 17. května 2010 a potrvá do konce letošního roku.

Program "Třetí dávka zdarma" je určen pro dívky a ženy ve věku 10 - 25 let (+364 dní), které jsou pojištěny u VZP. Zúčastnit se ho mohou po vyzvednutí voucheru/certifikátu na přepážce kterékoli pobočky pojišťovny. Očkování bude probíhat v síti ambulantních gynekologů, praktických lékařů pro děti a dorost a v očkovacích centrech.

Klientka zaplatí za dvě dávky očkovacích látek maximálně 6 400 Kč (1. dávka = 3 200 Kč, 2. dávka = 3 200 Kč). Za třetí dávku uhradí 1 000 korun, které jí však budou proplaceny na základě vyplněného voucheru/certifikátu a potvrzení o zaplacení celého očkovacího schématu. Doklady je třeba předat na pobočku VZP nejpozději do 31. 12. 2010.

Voucher/certifikát se skládá ze dvou částí: části určené pro lékaře s názvem Evidenční list, kterou klientka po odstřižení zanechá u lékaře nebo v očkovacím centru, a části určené pro klientku, jež odevzdá - lékařem vyplněnou - spolu s dokladem o zaplacení všech očkovacích dávek na pobočce VZP. Více informací o tomto projektu naleznete na www.vzp.cz.

Ing. Zdeňka Kamenická


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty