Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 5/2010

Na téma: podvodníci u našich dveří

U vašich dveří zvoní... podvodník!

V poslední době se opět zvyšuje počet podvedených a také okradených lidí, zejména v penzijním věku, které navštívil "zástupce VZP". Všeobecná zdravotní pojišťovna proto zdůrazňuje, že v žádném případě nevysílá své pracovníky do místa bydliště svých klientů. Ani finanční částky, o které někteří překročili roční limit stanovený pro platby regulačních poplatků, nejsou vypláceny klientům doma, ale vždy jsou zasílány poštovní poukázkou nebo převáděny na účet. Všechna případná jednání s klienty jsou vedena na územních pracovištích VZP. Pokud bychom vás potřebovali v určité záležitosti kontaktovat, učiníme tak zejména formou dopisu. I telefonicky kontaktujeme pojištěnce jen výjimečně (např. samostatné plátce pojistného). Není tedy vůbec pravděpodobné, že by u vašich dveří zazvonil skutečně pracovník Všeobecné zdravotní pojišťovny a cokoli vám nabízel nebo s vámi potřeboval projednat.

Způsobů, jak starší důvěřivé lidi obalamutit, je bohužel zřejmě řada. Dealeři nově vzniklých zdravotních pojišťoven vás mohou zastavit na ulicích, u zdravotních středisek nebo zazvonit přímo u vašich dveří. Podvodníci tvrdí, že jsou ze Všeobecné zdravotní pojišťovny a že člověku poskytnou například slevy na léky nebo že mu nesou peníze, další přicházejí s informacemi o změnách ve zdravotním pojištění - a za to pak chtějí zaplatit. Nově využívají i toho, že VZP vrací přeplatky pojištěncům, kteří překročili zákonem stanovený limit pro regulační poplatky a doplatky na léčivé přípravky, nebo toho, že mění po pěti letech svým pojištěncům průkazy. Situaci jim jistě ulehčuje to, že většina starších lidí je pojištěna právě u VZP ČR. Pokud se jim podaří vloudit se dovnitř, zjistí lidé až po jejich odchodu, že přišli o cenné věci a o peníze, často o celoživotní úspory. V jiných případech zase až dodatečně přijdou na to, že podpisem předložených formulářů "k výměně průkazu" se přeregistrovali k jiné zdravotní pojišťovně, což samozřejmě vůbec netušili a nechtěli.

Doporučujeme proto, zejména starým lidem, nikdy nevpouštět nikoho cizího do bytu a nepodlehnout lákavým nabídkám předání peněz, zprostředkování slev apod. od neznámých lidí. Dealerům nepodepisujte nic, co byste si pořádně nepřečetli a nerozmysleli, ani jim nedávejte své osobní údaje! Hlavně si ale pamatujte: VZP nikdy neposílá své pracovníky do domácností svých klientů! Pokud pochybujete, vyžádejte si od dotyčného člověka průkaz a zeptejte se telefonicky na územním pracovišti VZP, zda jej za vámi vyslali. V zájmu bezpečnosti své i ostatních byste také měli vše oznámit policii.

Ing. Zdeňka Kamenická, specialistka marketingu a komunikace           

Senioři sobě

V průběhu března se i do Pardubického kraje dostal projekt Policie České republiky s názvem senioři sobě. Jedná se o projekt z dílny jihomoravských policistů, který vznikl v roce 2008. Jeho hlavním cílem je, ve spolupráci s aktivními seniory, preventivně působit na jejich známé, přátele a spoluobčany v okolí, tak aby se v maximálně možné míře snížil počet podvedených a okradených seniorů, zvýšilo se právní vědomí těchto lidí a snížila se úrazovost seniorů při pohybu na pozemních komunikacích.

S tipováním a oslovením vhodných komunikativních seniorů - kurýrů prevence pomáhali policii starostové jednotlivých obcí. Kurýři prevence prošli školením, během kterého získali aktuální informace o trestné činnosti páchané na jejich vrstevnících. Byli obeznámeni se způsoby a prostředky k předcházení trestné činnosti a získali poznatky, jak zabezpečit svůj byt či dům. Vyslechli si však také informace, týkající se bezpečného pohybu na pozemních komunikacích. Obdrželi průkaz kurýra prevence se svým křestním jménem a pořadovým číslem kurýra v rámci Pardubického kraje. Pravost tohoto průkazu a příslušnost osoby ke kurýrům bude možno ověřit na policejních linkách uvedených na průkazu. Dále po absolvovaném školení obdržel každý z kurýrů tašku s preventivními materiály, které bude moci při své činnosti využít.
S oslovenými seniory pak kurýři, po předání informací, vyplní anketu, která nám bude sloužit k lepšímu zacílení dalších preventivních aktivit ve vztahu ke starším spoluobčanům.
Do konce měsíce března tak byli v rámci kraje proškoleni kurýři prevence v Chrudimi, Pardubicích a Svitavách. V celém Pardubickém kraji tak mohou senioři, ale i další občané, potkávat kurýry, občany, kterým není lhostejné páchání trestné činnosti na starších občanech.

-red-

Ing. Zdeňka Kamenická, specialistka marketingu a komunikace a -red-


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty