Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 3/2010

Litomyšlští restaurátoři v brněnské Vile Tugendhat

V týdnu od 1. do 6. března se ve známé funkcionalistické Vile Tugendhat v Brně setkali odborníci na restaurování z pěti vysokoškolských institucí tří evropských zemí, kteří zahájili rozsáhlý restaurátorský průzkum. Vila Tugendhat, postavená podle návrhů Ludwiga Miese van der Rohe v letech 1928-1930, je od roku 2001 zařazena do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a byla v letech 2003-2008 podrobena odbornému prozkoumání. Zahájený průzkum představuje pokračování těchto prací a zároveň by měl uzavřít interdisciplinární restaurátorské průzkumy, na základě nichž by bylo přistoupeno k obnově této unikátní funkcionalistické památky. "Dosud provedené restaurátorské průzkumy objasnily převážnou část technologie provedení a původního vzhledu povrchů všech podstatných oblastí materiálů použitých ve vile - dřeva, kovu, kamene, omítek. V případě dalších materiálů, jako jsou lakované povrchy dřeva, barevně pojednané nebo zušlechtěné povrchy kovů či kamene, byl rozsah jejich dochování zatím zjišťován jen zčásti. Před zahájením vlastních restaurátorských prací je tedy nutné vyřešit ještě některé otázky, týkající se především upřesnění postupu obnovy těchto materiálů - povrchů architektury, jako jsou omítky, dřevěné součásti interiéru, kovové a kamenné prvky apod.", sdělil děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Ing. Karol Bayer, který práce litomyšlské fakulty na místě řídil. Na základě odborného průzkumu, prováděného v týdnu mezi 1. - 6. březnem (pod odborným názvem "CIC - Conservation Investigation Campaign"), bude zpracován projekt obnovy jednotlivých povrchů a materiálů, které se dochovaly jako originální - původní části vily, který bude obsahovat i návrhy na jejich konzervaci, restaurování, případnou rekonstrukci a péči. Tyto návrhy pak poslouží pro následné provedení vlastních restaurátorských prací, které provedou vybraní specialisté na restaurování a umělecké řemeslo. Vedoucí projektu Dr. Ivo Hammer (emeritní profesor Vysoké školy užitých věd a umění v Hildesheimu) k průzkumu uvedl: "S ohledem na mimořádný význam materiality povrchů Vily Tugendhat, v rámci uměleckého konceptu architektury Ludwiga Miese van der Rohe, má průzkum a dokumentace původních materiálů a povrchů pro zachování autenticity památky nenahraditelné postavení. Mimo to jsou restaurátorské průzkumy, s ohledem na nutnost zachování historicky relevantní originální substance, i nezbytným předpokladem pro profesionálně prováděné plánování a kalkulaci konzervace a restaurování této památky." Na restaurátorském průzkumu se podílelo 5 vysokých škol ze tří evropských zemí: 1/ Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, která sídlí v Litomyšli, 2/ Univerzita užitého umění ve Vídni (Institut pro konzervaci a restaurování - specializované obory objekt a přírodní vědy/laboratoř), 3/ Vysoká škola výtvarných umění v Drážďanech (studijní obor restaurování, specializace konzervování a restaurování historických nástěnných maleb a barevnosti v architektuře), 4/ Vysoká škola v Kolíně nad Rýnem (Fakulta kulturních věd, Institut pro restaurátorskou a konzervátorskou vědu, studijní směr dřevo a moderní materiály), 5/ Vysoká škola užitých věd a umění v Hildesheimu (Fakulta péče o kulturní památky, studijní směr nábytek a objekty ze dřeva a nástěnná malba/povrch architektury), za úzké spolupráce s městem Brnem, Muzeem města Brna a státní památkovou péčí. Úlohou litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice bylo upřesnění postupu obnovy kamenných prvků ve vile - travertinové dlažby a schodiště v interiérech i exteriérech. Fakulta restaurování se navíc stala ve spolupráci s prof. Hammerem hlavním organizačním koordinátorem průzkumného projektu. Průběžná zpráva restaurátorského průzkumu bude zpracována do konce července. Závěrečná zpráva o provedených průzkumech bude pak předložena městu Brnu do konce letošního roku.

-red-


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty