Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 3/2010

Setkání odborníků z oblasti služeb péče o ohrožené děti v Litomyšli

V polovině ledna proběhlo v Rodinném centru Litomyšl Informační setkání s názvem "Dobrovolníkem pro ohroženou rodinu", kterou pořádalo občanské sdružení Amalthea pod záštitou vedoucí Odboru sociální péče Městského úřadu v Litomyšli paní Aleny Červinkové. Posláním o. s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit. Toto poslání naplňuje prostřednictvím služeb pro náhradní, zejm. pěstounské rodiny a zájemce o náhradní rodinnou péči v programu Centrum náhradní rodinné péče. Druhým odborným programem je Sanace rodiny. Služba je zaměřena na rodiny ohrožené umístěním dítěte do ústavní péče nebo na rodiny, kde už dítě či děti v ústavu umístěny jsou. Tento program je realizován jako terénní sociální služba v přirozeném prostředí rodin. Jedná se o pomoc rodičům s výchovnými, sociálními či jinými problémy souvisejícími s péčí o dítě. Díky grantu z prostředků Finančního mechanismu EHP a Norska na podzim loňského roku Amalthea otevřela pobočku ve městě Litomyšli na ulici T. G. Masaryka 591, vchod směrem od II. ZŠ (ambulantní hodiny: pondělí 9.00-11.00, návštěvu mimo tyto hodiny je možno domluvit na tel.: 773 952 819 nebo 775 559 179). Pozvání k setkání s odborníky Amalthea o.s. přijali vedoucí Odboru sociální péče MěÚ Litomyšl a zástupci Rodinného centra Litomyšl, Farní charity Litomyšl, Mateřského centra Svitavy, Farní charity Nové Hrady. Sdružení Amalthea využívá již od začátku své existence služeb dobrovolníků. Stěžejním cílem setkání bylo informovat subjekty, které působí v oblasti služeb péče o rodinu a dítě v Litomyšli a okolí, o koncepci dobrovolnického programu určeného ohroženým rodinám. Pracovníci programu hledají partnery ke spolupráci v rámci vyhledávání dobrovolníků (v jejich organizacích, mezi příjemci jejich služeb i v síti dalších subjektů a lidí, kteří se zaměřují na pomoc ohroženým rodinám). Dalším cílem bylo vzájemné seznámení, navázání kontaktu a domluva možné spolupráce (např. o náboru dobrovolníků v organizacích, které pracují se skupinami osob, které by mohly být potenciálními zájemci o dobrovolnictví. Na informačním setkání byly subjekty informovány o poskytování služeb sanace rodiny, které spočívají zejména v dlouhodobé a intenzivní práci přímo v domácnosti ohrožené rodiny. Zástupci sítě sociálních i dalších služeb byli také podrobně informováni o koncepci dobrovolnického programu. Dobrovolníkem by měla být osoba se zkušenostmi s fungováním běžné rodiny. Poskytuje v rodině různé činnosti, zaměřuje se však zejména na nácvik dovedností rodiče (péče o malé dítě, výchova starších dětí), bezpečné trávení volného času, přípravu do školy nebo péči o domácnost. Dobrovolnické aktivity realizuje pod vedením profesionála (sociálního pracovníka - klíčového pracovníka rodiny). Všechny zástupkyně pozvaných subjektů přislíbily, že budou o záměru získat dobrovolníky pro ohrožené rodiny informovat ve svých organizacích. Pokud ucítí ve svém okolí dobrovolnický potenciál, budou informovat pracovníky Amalthea a dohodnou se již na konkrétní schůzce se zájemci. O služby programu Sanace rodiny projevili všichni pozvaní velký zájem.

Martina Pojmonová, výkonná ředitelka o. s. Amalthea


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty