Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 3/2010

Cestovní ruch pro všechny

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 16. února v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu podprogram Cestovní ruch pro všechny. Dotace podpoří aktivity podnikatelů, které umožní cestovat sociálně či zdravotně znevýhodněným skupinám obyvatel. Podprogram je zaměřený na tvorbu nových produktů domácího cestovního ruchu včetně marketingové podpory, a také na vytvoření podmínek pro realizaci nových produktů.   "V době, kdy řada lidí z důvodů finanční krize musí šetřit, což se promítá do výdajů na kulturu, dovolenou a podobně, může grantový program pomoci podnikatelům v cestovním ruchu zvýhodnit nabídku služeb pro některé skupiny obyvatel. Pobídka ministerstva může oslovit podnikatele odpovídající administrativní náročností s tím, že bude navíc i zajímavá," vítá iniciativu ministerstva pro místní rozvoj radní zodpovědný za cestovní ruch Miroslav Stejskal. O dotace s celkovou alokací 100 milionů korun pro rok 2010 mohou žádat podnikatelé působící v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, cestovních agentur a kanceláří na projekty s rozpočtem od jednoho do pěti milionů korun. Dotace může dosáhnout maximálně 50 procent celkových výdajů akce. Termín pro podání žádostí je 15. duben (zdroj: Internetové stránky MMR ČR). Bližší informace včetně výzvy, zásad a formuláře žádosti naleznete na internetových stránkách: http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-cestovniho-ruchu.

Jaroslava Bednářová, oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty