Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 12/2010

20 let přátelství

Od 17. listopadu do 21. listopadu se 9 členů Litomyšl - Europe - Clubu (LEC) (po dvou letech opět podívalo do Nizozemského Rodenu. Roden je spřátelené město Litomyšle a členové jeho Oost-West kontaktem (OWK) jezdí jednou za dva roky na hudební festival Smetanova Litomyšl. Naše letošní návštěva byla ve znamení výročí 20 let přátelství mezi našimi městy.

Ředitelka městské galerie Helena Zemanová vybrala 8 litomyšlských umělců, jejichž díla byla nainstalována v rodenské galerii, kam se na ně lidé mohli přijít podívat do soboty 20. listopadu (přispění Litomyšlanů k rodenským oslavám). Program, který pro nás byl připraven, byl opravdu pestrý. Měli jsme možnost podívat se do umělecké tiskárny, prohlédnout si staré rodenské sídlo se zajímavou historií. Dozvěděli jsme se něco o organické architektuře, zúčastnili jsme se dvou zajímavých diskuzí o umění a politických procesech u nás. V sobotu večer pro nás naši přátelé připravili závěrečný večírek, kde vystoupil rodenský sbor Vrolik.

Na schůzi LEC a OWK jsme zhodnotili průběh letošního roku a prezentovali návrh, jak by oslavy 20 let našeho přátelství mohly probíhat v roce 2011 v Litomyšli. Do Rodenu s námi jeli i nečlenové LEC, výše zmíněná ředitelka městské galerie Helena Zemanová a ředitel domova pro seniory ve Sloupnici Ing. Miroslav Šteyer, který v Holandsku navštívil dva domovy a s jedním z nich navázal kontakt.

Celkově se dá naše návštěva Rodenu označit jako náročná, ale úspěšná návštěva přátel, kterou nám snad v příštím roce oplatí. A my se na ně velmi těšíme, protože každé naše setkání je naplněné humorem a pohodou.

Anna Šteyerová, studentka FF MUNI a členka LEC


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty