Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 10/2010

Pozastaveno vyhlašování výzev pro předkládání projektů

Změnu v kofinancování projektů podpořených evropskými dotacemi prostřednictvím regionálních operačních programů (ROPů) schválila vláda 11. srpna letošního roku. Z rozhodnutí plyne, že se stát nebude od roku 2011 podílet 7,5 % na spolufinancování projektů podpořených z těchto programů. Toto rozhodnutí může ohrozit rozpočty měst, obcí i podnikatelů. Začátkem září o tomto hrozícím problému diskutovali zástupci regionálních rad. Jednání vyvolal Radko Martínek, pardubický hejtman a předseda Regionální rady NUTS II Severovýchod.

Rozhodnutí je podle zástupců regionálních rad v přímém rozporu s usneseními vlády z let 2006 a 2007, díky nimž byly stanoveny podmínky financování projektů z ROPů pro celé finanční období 2007 až 2013. "Srpnové rozhodnutí vlády je nepřijatelné z hlediska ekonomického i právního. V tuto chvíli není ani technicky proveditelné, protože státní účast je zanesena v dokumentech schválených Evropskou komisí, v pokynech pro žadatele a příjemce, ve smlouvách o poskytnutí dotace a také v informačních a monitorovacích systémech," řekl Radko Martínek s tím, že pokud bude vláda na svém rozhodnutí trvat, výrazně to ohrozí čerpání evropských dotací.

Zástupci všech regionálních rad se shodli na tom, že s rozhodnutím vlády nesouhlasí, protože způsobí velký tlak na příjemce dotací, kteří by museli projekty dofinancovat. Navíc to vyvolá řadu jednání s Evropskou komisí o změně postupu v dokumentech. Také Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR trvá na dodržení schválených pravidel na celé finanční období. "Vládní usnesení a podepsané smlouvy by se zejména v době krize měly v právním státě dodržovat. Měnit předem daná pravidla uprostřed hry nelze. To je nepřijatelné. O peníze nepřijdou jen kraje, ale zejména města, obce a podnikatelé. Vládní rozhodnutí tedy ohrozí zejména jejich rozpočty, ale i realizaci již započatých projektů," komentoval situaci Jiří Šulc, předseda Regionální rady Severozápad. Omezující rozhodnutí vlády se týká jen ROPů, přitom operačních programů, které čerpají unijní dotace, je podstatně více. Ty ale o státní příspěvek nepřijdou. Rozhodnutí vlády zatím není oficiální, stane se jím až po té, co vláda schválí státní rozpočet, tedy koncem září.

V polovině září pak samostatně zasedal Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod. Hlavní tématem byla opět reakce na srpnové rozhodnutí vlády, přičemž původně měl schvalovat dotace přesahující tři miliardy korun určené na projekty rozvíjející cestovní ruch a dopravní obslužnost území. Vzhledem k rozhodnutí vlády, které má ekonomické i právní důsledky, Výbor pouze zveřejnil seznam projektů, které mohou získat dotace poté, co se legislativně upraví spolufinancování z ROP Severovýchod. Tedy bez státního podílu s tím, že si prostředky na dofinancování zajistí sami příjemci.

Seznam projektů ze 14. kola výzvy -  oblast podpory 3.1 a 3.2, dále z 15. kola - oblast podpory 3.1, ze 17. kola - oblast podpory 1.2 a z 18. kola - oblast podpory 1.2 je zveřejněn na www.rada-severovychod.cz/Tiskové centrum/Tiskové zprávy.

Výbor byl na základě vládního rozhodnutí dále nucen pozastavit podpis všech smluv o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod a pozastavit vyhlašování výzev pro předkládání projektů.

-red-


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty