Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 10/2009

Pozvánka do malé knihovny v podhůří Orlických hor!

Obec Mokré a místní knihovna U Mokřinky byla v letošním roce oceněna v soutěži Knihovna roku 2009 Čestným uznáním za "Mimořádný rozsah služeb obyvatelům obce se zřetelem k službám elektronickým" a v soutěži Vesnice roku 2009 cenou hejtmana Královéhradeckého kraje za "Podíl knihovny na kulturním životě v obci" si dovoluje pozvat všechny milovníky bludiček a víl na oslavu 120. výročí založení knihovny.

Zahájení se koná 24. října ve 14.30 v místním společenském klubu.

Program:

Zahájení a přivítání hostů, partnerů a sponzorů

Slovo o knihovně

Příspěvky partnerů a sponzorů

Odhalení dřevořezby paní Jarmily Haldové

Křest publikace Večerní vyprávění bludičky Mokřinky

Ukončení oficiální části

24. 10. výstava potrvá od 14.30 - 18.00.

25. 10. výstava potrvá od 15.00 do 17.00 hodin.

Od 26. 10. - 31. 10. bude k vidění na požádání, pouze v odpoledních hodinách.

1. 11. - ukončení výstavy od 15.00 do 17.00.

Něco málo o knihovně?.

Obec Mokré je velmi malá, v současné době má jen okolo 150 obyvatel. Když jsme v roce 1997 obnovili činnost knihovny, nikdo netušil, že knihovna v obci zaujme jedno z nejvýznamnějších míst. Z knihovny se stalo sice malé, ale skutečné místo setkávání, informování obyvatel, internetu, kulturním stánkem a samozřejmě také půjčovnou knih a dalších dokumentů. 

Pro ty, co naši knihovnu neznají, musím říct pár základních údajů. V současné době je v našem knihovním fondu víc než 3 500 knih a dokumentů. V tomto fondu už nejsou jen knihy, ale také například celá kronika obce, důležité dokumenty obce, jako jsou výroční zprávy a prezentace obce a knihovny, CDROMy a další. V knihovně je registrováno 70 čtenářů, z toho 20 dětí. V roce 2008 navštívilo knihovnu víc než 1 100 osob, z toho jich bylo přes 500 na internetu. Výpůjčky se vyšplhaly na téměř 1 600 dokumentů. Knihovna uspořádala nebo se zúčastnila 22 akcí. Má svoje samostatné webové stránky, které jsou dost navštěvované. Další významnou prezentací je prezentace v regionálním tisku, knihovnickém tisku i na webových portálech různých firem a institucí.  Již několik let zde pracuje výtvarný klub dětí, které se podílejí víceméně na veškerém kulturním životě v obci. V knihovně se také vydává obecní zpravodaj, do kterého přispívají i děti. V současné době jsou v knihovně (ač má asi 20 m2) již dva počítače s přístupem na internet, který je bezplatný.  Na jednom z počítačů je nainstalován program Clavius.

Obec Mokré díky knihovně již vydala dvě publikace: Mokerské bludičky, Večerní vyprávění bludičky Mokřinky.

V knize Kuchyně mezi Orlicí, Labem a Cidlinou Václava Malovického je knihovně a Mokrému věnována celá kapitola.

Knihovna také navázala spolupráci s první českou knihovnou na území Chorvatska - Knihovnou Franty Buriana v Daruvaru.

Podrobnosti o konání této akce budou průběžně také zveřejňovány na webových stránkách knihovny www.obecmokre.cz/knihovna a obce www.obecmokre.cz .

Dotazy k této akci se dozvíte na e-mailové adrese knihovna.u.mokrinky@seznam.cz a na telefonu 494 661 303 (průběžně po celý den).

Dáša Honsnejmanová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty