Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 12/2007

Dopis na rozloučenou

Přečetl jsem všechny čtyři příspěvky, které se nevešly do Litomyšlské Lilie č. 11 a mám je uložené ve svém archivu. Není prý jednoduché je najít. Škoda, že si je nemůže přečíst většina těch starších čtenářů Lilie, protože jak je vidět, ti mladší mají jiné zájmy než "bojovat" za něco starého, i když pro jejich město významného. Děkuji oběma ženám (zámeckým), paní Slepičkové,  která vysvětlila a vlastně doložila má zjištění, jak to na zámku vypadá během příprav a konání Festivalu Smetanova Litomyšl a hlavně paní Žákové, která potvrdila vše, o čem jsem se já snažil diskutovat na stránkách Litomyšlské Lilie. Až přijde ten správný okamžik, tak se sám paní Žákové přihlásím. Oba články pana Oty Karlíka jsou vynikající a přesně vystihují nálady a staré  i nové problémy, které se kolem zámku a FSL objevily a stále trvají. Škoda, že se neozval někdo ze zámeckých mužů, pokud tam nějací jsou. Moc se přimlouvám za to, aby všechny tyto čtyři články vyšly jako samostnatná příloha k prosincovému vydání Litomyšlské Lilie, pokud se nevejdou přímo na její stránky.
Děkuji panu starostovi Michalu Kortyšovi za nabídku k diskuzi, ale bohužel bude pro mě obtížné se jí zúčastnit. Už brzy nebudu občanem města Litomyšle, ale pouze Litomyšlanem. Podařilo se mi totiž sehnat umístění v jednom sociálním zařízení mimo mé město (zde je všude plno) a tak už Vánoce budu slavit mimo Litomyšl. Litomyšlská Lilie č. 12 bude má poslední a kabelovou televizi už též neuvidím. Ale tak jde život. S pány Piknou a Stříteským se setkat netoužím. Byl by to zbytečně promarněný čas, protože jen jejich pravda je ta pravá a jdou si za ní dost tvrdě. Je vidět, že jim na tom hodně záleží. Ještě bych chtěl vzkázat panu Pavlu Tichému, že při jeho dost "silné" kritice by měl být konkrétnější. Diskuze nejsou "slabomyslné výlevy", a polopravdy a invektivy začali používat oba výše jmenovaní ředitelé FSL jako první, ne já ani pan Benda. Pokud má pan Tichý rád jednoduché příběhy jen s dobrým koncem, tak ať čte Mateřídoušku.

Všem pravověrným Litomyšlanům a hlavně zámku přeji do příštího roku 2008 jen vše dobré a vy obě zámecké dámy, držte se.

S pozdravem Luboš Vondráček (ještě Litomyšl)

Luboš Vondráček


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty