Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 12/2007

Uplynulé čtvrtletí na ZŠ a MŠ v Trstěnici

Projekt Naplno
V pátek 21. září 2007 proběhl na naší škole projekt NAPLNO schválený Evropskou unií, který se týká výuky tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí. Projekt byl realizovaný Občanským sdružením JAK a financovaný v rámci ESF. Měl za úkol seznámit žáky se základními pravidly při setkání s některými mimořádnými událostmi - např. jak se chovat při dopravní nehodě.
První část byla teoretická. Žáci se při ní seznamovali se zásadami první pomoci. Byli rozděleni do malých skupinek, které vedli mladí instruktoři. Jejich přístup byl vstřícný a kamarádský.
Od deseti hodin byl projekt zaměřen na praktické zkušenosti. Nabyté znalosti mohli žáci ihned vyzkoušet na simulovaných úrazech a událostech.
Akce byla přínosná, hodnocena jak žáky, tak učiteli většinou kladně. Bylo vidět, že všichni, kteří s žáky pracovali, dané tématice rozumí a mají vztah k dětem. Velmi bychom uvítali pokračování.

Exkurze v rámci projektu "Zelená škola"
Exkurze dne 4.října 2007 v rámci projektu "Zelená škola" zavedla žáky nejprve do Přelouče, kde se seznámili s chodem čističky odpadních vod. Pracovník čističky nás provedl a seznámil s jednotlivými kroky, které jsou nezbytné k tomu, aby z odpadních vod odtekla do přírody čistá voda.
Další zastávka byla v Lázních Bohdaneč. Zde jsme navštívili podnik Transform, který se zabývá recyklací plastového odpadu. Plasty se zde třídí podle druhu a barvy. Některé posílají k dalšímu zpracování do jiných podniků, jiné - jako např. obaly od aviváže, jaru atd. - zpracovávají zde. Plasty se drtí na drobný granulovaný materiál, zahřívají a odlévají do forem, ve kterých se tvarují např. latě k výrobě plotů, obrubníky a jiné užitečné věci. Zakončení proběhlo v Aquaparku v Hradci Králové, kde mohli žáci vybít nastřádanou energii. Exkurze byla velmi zajímavá a žáci si uvědomili na základě vlastních prožitků,j ak je důležité třídit odpad a chránit naši planetu.

Štrůdlíčkování
Děti MŠ a ŠD s maminkami se ve středu 10.10. zúčastnily akce nazvané "Štůdlíčkování", která se stala již tradicí a letos proběhla po čtvrté. Úkolem každé "rodinky" bylo připravit různé dobroty z jablíček - zejména štrůdl. Na všech dobrotách jsme si pochutnali u pěkně prostřeného stolu. Maminky si u kafíčka popovídaly a vyměnily své skvělé recepty jablečných dobrot.

Rej strašidel
Rej strašidel spojený s přenocováním ve škole se konal v úterý 23.10. 2007. I když nám počasí nepřálo, akce se přesto vydařila.
Nejprve si žáci připravili jednotlivé třídy na přespání, potom se oblékli do strašidelných masek a v pět hodin byla v tělocvičně přehlídka strašidel. Masek bylo nepočítaně a skutečně jedna hezčí než druhá, takže porota měla velice těžkou práci, stejně jako s hodnocením nejhezčí dýně. Bylo velmi příjemné vidět na přehlídce spousty rodičů, kteří se také na tento večer vždy těší a užívají si strašení se svými dětmi. Vzhledem k nepřízni počasí nebylo možné uskutečnit tradiční lampiónový průvod vesnicí s rozdáváním světýlek. Proto v náhradním programu byly zařazeny nejrůznější soutěže. Potom se žáci navečeřeli a následovala diskotéka. Také trasa stezky odvahy musela být vzhledem k počasí změněna, ale to nic neubralo na legraci, kterou si při ní žáci užili.
Druhý den, kdy obvykle následuje Drakiáda, nám počasí opět nepřálo, proto následoval náhradní program, o který se nám postarala paní Mazúchová s ukázkou výcviku sokolnických dravců. Všichni dychtivě naslouchali jejímu vyprávění, které bylo velmi pěkně připravené. Někteří žáci si zkusili na sokolnické rukavici dravce nést. Bylo to tak pěkné ukončení naší akce.

Drakiáda
Drakiáda se konala v náhradním termínu v úterý 30.10. odpoledne. Počasí se tentokrát vydařilo. Vál nám příznivý vítr, a tak mnoho draků vzlétlo až nad nejvyšší topoly. Dětem z MŠ se sice nepodařilo dostat své dráčky do oblak, ale zato byly nejkrásnější, jelikož byly vlastnoručně vyrobené. Krásně strávené odpoledne jsme zakončili předáním diplomů a sladkých odměn.

Mgr. Hana Sotonová, Hana Frajdlová, Mgr. Simona Kubešová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty