Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 11/2007

Turistická sezóna 2007 v litomyšlském zámku

Letošní léto přivedlo do renesanční památky mnoho milovníků dějin a architektury, zavítali k nám zájemci o prohlídky zámeckých interierů i prostí vyznavači klidu, procházek, harmonie a krásy. S příchodem chladnějšího období bude návštěvníků ubývat, ale brány zámku se v zimě nezavřou. Stejně tak jako v minulých letech bude možné po domluvě projít zámek kdykoliv - v denním i nočním čase. Snažíme se vyjít vstříc každému přání  jednotlivých návštěvníků, požadavkům cestovních kanceláří a programům konferencí či seminářů -  pokud nejsou v rozporu s péčí a ochranou památky.

Nejenom prohlídkami historických instalací a výstavami je litomyšlský zámek celoročně prezentován. V barokním divadle jsou představení pro veřejnost i pro klienty cestovek či kongresové turistiky. Zámecká kaple je místem svatebním i koncertním. Nádvoří i arkády zámku ožívají ve dne i v noci při zajímavé podívané: nápady a půvab mladých floristů při květinové přehlídce, tajuplné obřady prázdninových rytířů, umění houslových virtuosů, nadšení a trpělivost mladých výtvarníků.

Na jaře, na začátku turistické sezony, jsme se potýkali s náhlým nedostatkem finančních prostředků na mzdy sezonních průvodců. Situaci Národní památkový ústav vyřešil a peníze byly poskytnuty. Nepříjemnou komplikací pro celou sezonu jsou v platnost uvedené změny zákoníku práce, které dovolují sezonním průvodcům pracovat jen na krátký hodinový úvazek. To snížilo již tak hanebně nízký příjem studentů disponujících znalostmi v oboru a jazykovou vybaveností.  Ne každý hrad či zámek s průvodcovskou službou se může spolehnout na tak báječný a pro věc nadšený kolektiv mladých lidí ! Jejich práce není dobře honorována, přesto se k nám vracejí. Zaslouží si víc nežli jenom naše poděkování, které zde ráda píši.

Děkuji rovněž všem Litomyšlanům, kteří se poctivě zajímají o radosti i strasti své nejkrásnější památky. Své mínění dokonce veřejně vyslovují. To je věc ošidná a nevyplácí se - což sama dobře vím.

Příprava a průběh festivalu Smetanova Litomyšl v podobě  z posledních deseti let je pro návštěvní provoz zámku velkým trápením, nepřispívá ke zvýšení návštěvnosti, neprospívá památce. Zastřešení nádvoří při montáži i  po celou dobu užívání škodí stavbě samotné i dojmu z ní. Položení betonových patek pro konstrukci narušilo stav nádvoří do té míry, že dochází k jeho poklesu, propadání v blízkosti patek, ke změně klimatu ve sklepení, k zatékání. Hluk vznikající při montáži ruší návštěvnický provoz zámku a transport konstrukce znesnadňuje přístup návštěvníků do památky, vzniká nebezpečí úrazu.

Na pravou míru musím rovněž uvést slova pana Pikny (odpověď ředitele festivalu panu Vondráčkovi v Lilii č. 10). Prohlídky zámku jsou festivalem omezeny - a není to z důvodu naší nedostatečnosti. Rádi bychom provázeli, ale není koho - a vlastně ani  není kde? Mnozí tradiční květnoví a červnoví návštěvníci (školní výpravy, cestovní kanceláře) se již poučili a přesunují termíny svých návštěv do období před či po festivalu. Výsledkem je podstatně nižší návštěvnost v době příprav a konání hudebních slavností.. Na důvody bylo poukázáno již mnohokrát, ale věřte mi - pochopí je dobře teprve ten, kdo se rozhodne v době příprav festivalu pobýt třeba pouhou půlku dne v ruchu a stavu zámeckého nádvoří!  Trpí památka,  návštěvník kriticky žasne.. Pan Pikna vyčíslil přínosy Smetanovy Litomyšle zámku a dal dobré rady. Pro srovnání si dovolím jen tolik: Z každé prodané festivalové vstupenky do nádvoří odvedl festival Národnímu památkovému ústavu 70 000 Kč. To je průměrná denní tržba zámecké pokladny za tři a půl dne provozu v době hlavní turistické sezony. V době příprav a průběhu festivalu se tržba pokladny snižuje až na polovinu uvedené průměrné tržby. Berme v potaz, jak dlouhé jsou přípravy i úklid, rovněž kolik dní trvá samotný festival. V konečném výsledku - a ten se týká pouze ztrát tržeb! - je zmíněných 70 000Kč velmi nízkou kompenzací.  Doporučuje-li pan Pikna užít  70 000Kč na plat dalších dvou průvodců, pak je to částka velkorysá - v našich relacích bychom tím zaplatili dva průvodce na půl roku.

Smetanova Litomyšl je tradice, která k Litomyšli patří. Při její přípravě a organizaci je nutné brát ohled na výjimečnost prostředí, v němž se koná. Děkuji všem, kteří to cítí podobně - vím, že mnozí rozumí. Druhá půlka prázdnin dohonila v návštěvnosti to, co bylo v červnu a v červenci zameškáno, návštěvní sezona byla příjemná a plná rozmanitých aktivit. Choďte se k nám dívat!

Helena Slepičková


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty