Litomysl Zdeněk Kopal - Mezi hvězdami

Dvojhvězda

Cílem neobvyklého sochařského díla je pomocí světla zdůraznit především již neexistující dům v Havlíčkově ulici - místo narození Zdeňka Kopala. Půdorys domu je po svém obvodu tvořen pomocí světla a pohybujícího se světelného textu. "Text je řízen počítačem, zdůrazňuje závažnost teoretické, numerické a vědecké roviny Kopalova výzkumu, ale také dává do souvislostí prostor plastiky současným obyvatelům", tvrdí autoři. V místě rotace hvězd umístil Federico Diaz s prof. Mariánem Karlem plastiku, která přímo symbolizuje Kopalovo ústřední téma: dvě nekulové kapkovité hvězdy, které obíhají kolem společného těžiště a při pohledu diváka z určitého místa se navzájem částečně či úplně zakrývají. Povrch plastiky odráží pohybující se text. Pohyb textu tak zdůrazňuje místo narození, teorii, vědu a přetékání energií mezi hvězdami. Text může být podle autorů i vtipný a tak připomenout radostnou povahu Zdeňka Kopala.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty