Litomysl Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2020 záložky a sdílení

program konference '2020

Dosud přislíbili účast: 

Prof. MUDr. Cyril Höschl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví

Prof. PhDr.et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA, první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie a autorka knih o lidských vztazích a komunikaci.

Mgr. Magdalena Kolátorová, sociální pracovnice Domácího hospice Duha v Hořicích

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD., MBA, psychoterapeut, supervizor

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Policejní akademie Praha 

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity

Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha

Ing. Petr Víšek, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Praha 

Pavel Kysilka, zakladatel 6D Academy© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty