Litomysl Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2017

program konference '2017

7. září 2017

8.00 – 8.30
Registrace účastníků

9.00 – 9.30
Radomil Kašpar, starosta města Litomyšle
Zdravice

Ing. Jan Janeček, emeritní starosta, zakladatel konference
Zdravice

Ing. Helena Zahálková, vedoucí odboru sociálních věcí Pardubického kraje
Zdravice

9.30 – 11.15 
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog, Praha
Komunikace s nemotivovanými klienty včera a dnes  

11.15 – 12.30
Společné fotografování, prohlídka Rodného bytu Bedřicha Smetany a Zámeckého návrší Litomyšl

12.30 – 13.30
Oběd

13.30 – 15.30
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog, Praha
Jak se lidé seznamují a vyrovnávají se smrtí
 
15.30 – 16.00
Přestávka

16.00 – 17.00
Ing. Petr Víšek, Národní centrum sociálních studií, o.p.s., Praha 
"Chudoba - je na to know how?"

17.00 - 17.30
Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c. & Ruka pro život o. p. s.
RUKU V RUCE - TOUHA JE ZÁZRAK

18.00 –19.30
Návštěva galerií

19.30 – 21.30
Společenský večer s nočním překvapením

 

8. září 2017

8.00 – 9.30
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, poslanec Evropského parlamentu
O čem je a o čem není Evropský pilíř sociálních práv

9.30 – 10.45
Bc. Iveta Millerová, Mgr. Hana Krejsová., Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování
Romské dítě a jeho specifika
  
10.45 – 11.15
Přestávka

11.15  – 12.30
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha
Je naše společnost připravena na řešení důsledků stárnutí populace?


12.30  – 13.30
Doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D., Katedra veřejné ekonomiky Masarykovy univerzity Brno
Behaviorální aspekty zabezpečení ve stáří
 


14.00
Oběd

 

  


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty