Litomysl Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2016

program konference '2016

8. září 2016

8.00 – 8.30
Registrace účastníků

9.00 – 9.30
Radomil Kašpar, starosta Města Litomyšle
Zdravice

Ing. Jan Janeček, zakladatel konference
Zdravice

Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor
Zdravice

9.30 – 11.00
Ing. Petr Víšek, ředitel Národního centra sociálních studií, o.p.s.
"Stáří - je na to know-how? "


11.00 – 11.15
přestávka

11.15 – 12.45
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha 
Potřeby traumatizovaného dítěte a pomáhající profese

12.45 – 13.30
oběd


13.30 – 15.00
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha
Financování sociálních služeb - teorie a praxe

15.00 – 15.15
přestávka

15.15 – 16.45
 Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Europoslanec, Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
"McDonaldizace sociální práce?“


17.00 – 19.00
 Odpoledne s překvapením


19.30 – 21.00
Společenský večer s rautem

 


 

9. září 2016

8.00 – 10.00
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog, psychoterapeut a publicista Praha
Krize středního věku

10.00 – 10.30
přestávka

10.30 – 12.30
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog, psychoterapeut a publicista Praha
Vývojová psychologie pro každého


12.30 – 13.30
oběd


14.00 – 16.00
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog, psychoterapeut a publicista Praha
Rodina a škola

 

 

 

 

 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty