Litomysl Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2014

program konference '2014

4. září 2014

8.30 – 9.00
Registrace účastníků

9.30 – 10.00
Radomil Kašpar, 1. místostarosta Města Litomyšle
Zdravice

Ing. Jan Janeček, zakladatel konference
Zdravice

Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor
Zdravice

10.00 – 10.30
Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, ředitelka: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Sociální bydlení v Čechách

10.30 – 11.30
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Praha -
Ekonomie sociálních služeb

11.30 – 12.00
Mgr. Zdenka Dohnalová, Ph.D
., FSS MU, katedra sociální politiky a sociální práce, Brno -
Role neformálních pečovatelů v systému sociální a zdravotní péče v ČR

12.00 – 12.30
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D
., ředitelka Ústavu zdravotnických věd FHS UTB ve Zlíně -
Návaznost zdravotní a sociální péče u seniorů- nutnost nebo nadstandard?

12.30 – 13.45
oběd

13.45 -15.45
PhDr. Lidmila Pekařová,
klinický psycholog, poradce v mezilidských vztazích a lektor, Pardubice -
Super babičky a dědové

15.45 – 16.15
přestávka

16.15 – 17.15
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha -
Možnosti pracovníků OSPOD ovlivnit průběh rozvodového řízení


17.15 – 18.30
Ing. Petr Víšek,
ředitel Národního centra sociálních studií, o.p.s.
"
Páchá Česko sebevraždu?"

19.00 – 21.30
společenský večer s překvapením

 

5. září

8.00 – 9.15
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno - 
Úloha spirituality v pomáhajících profesích

9.15 - 10.15
PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc -
Reminiscenční terapie


10.15 – 10.30

přestávka

10.30 – 12.30
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog Praha
Identita dítěte v náhradní rodinné péči a kontakt s biologickými rodiči

12.30 – 13.45
Doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D
., vedouci Institutu sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI), katedra psychologie FF, prorektor PVŠPS v Prahe, (spoluautorství příspěvku - Mgr. Zuzana Půžová, Mgr. Katrřina Hamplová, DIPEx tým)
DIPEx  aneb Informace o zdraví na internetu (nejen) pro pacienty od pacientů

14.00
oběd

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty