Litomysl Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2013

program konference '2013

Program konference 2013

5. září

8.30 – 9.00
Registrace účastníků

9.30 – 10.00
Radomil Kašpar, 1. místostarosta Města Litomyšle
Zdravice

Ing. Jan Janeček, zakladatel konference
Zdravice

Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za  sociální věci a neziskový sektor
Zdravice

10.00 – 11.00
Ing. Petr Víšek, ředitel Národního centra sociálních studií, o.p.s.
Stárnu, stárneš, stárneme 

11.00 – 13.00
PhDr. Lidmila Pekařová, klinický psycholog, poradce v mezilidských vztazích a lektor, Pardubice
Komunikace ve styku s veřejností, v řízení a vedení lidí

13.00 – 14.00
 oběd

14.00 – 15.00
Ing. Petr Víšek, ředitel Národního centra sociálních studií, o.p.s.
Etnické napětí - co dál? 

15.00 - 16.30
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
Jak lidé přicházejí o domov

16.30 – 17.00
 přestávka

17.00 – 18.30
PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc
Proč (NE)vzdělávat seniory

18.45 – 20.30
 společenský večer s překvapením

20.30 – 21.30
 prohlídka města s průvodcem

 6. září

8.00 – 9.30
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Fakulta sociálních studií  Ostravské univerzity
Bezdomovci - meze sociálního konstruování 

9.30 – 10.30
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontologického centra, Proděkanka pro zahraniční vztahy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Zdravé stárnutí a dlouhodobá péče v obcích

10.30 – 11.00
 přestávka

11.00 – 12.30
Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c
psychiatr, pedagog, premonstrátský jáhen, esperantista
Rodina- základní škola prosociálního cítění

12.30 – 13.00
diskuse

13.00
oběd

 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty