Litomysl Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2012

program konference '2012

Program konference 2012

6. září 2012

 9.00 - 9.30
Registrace účastníků ve Smetanově domě v Litomyšli

10.00 - 10.10
Radomil Kašpar, 1. místostarosta Města Litomyšle
Úvodní slovo

10.10 - 10.15
Ing. Jan Janeček, zakladatel konference
 Zdravice

10.15 - 11.15
PhDr. Miloslav Macela, ředitel odboru  rodiny a dávkových systémů MPSV
Novela zákona o sociálně-právní ochrany dětí

11.15 - 12.15
Mgr. Martin Žárský, náměstek Generální ředitelky Úřadu práce ČR
Realizace opatření sociální reformy v podmínkách úřadu práce

12. 15 – 12.45
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity  Brno
Obyčejná moudrost ve stáří (ve spoluautorství s PhDr. L. Švancarovou, PhD.)

13. 00 – 14.00
Oběd

14.00 – 14.45
Mgr. Marek Malůš, katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc 
- "Terapie tmou - krok do neznáma, krok k sobě"
  "Mít všech pět pohromadě aneb v jednoduchosti je síla"

14.45 – 15.45
Mgr. Martin Kupka, Ph.D., katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc 
Prožívaná životní smysluplnost a všímavost

15.45 - 16.00
PhDr Vendula Raymová, jednatelka společnosti Bohemia EU Planners, s.r.o, předsedkyně občanského sdružení EU a MY”50+”, o.s., kancelář Brusel
Sociální péče v nadnárodní spolupráci – pilotní projekty komunitárních fondů EU v období 2012-2013

 16.00 – 16.30
Přestávka

16.30 – 17.30
Ing. Petr Víšek, ředitel NCSS
„Sociální politika rok 2020 - 2030, vize, predikce, rizika, očekávání“

17.30 – 18.30
DOC. MUDr. Zdeněk Susa, CSc., lékař, evangelický kazatel,  nakladatel a poutník
Tělo a duše ve zdraví a nemoci

18.30 – 18.45
Diskuse

 18.45 - 19.00
Hudební překvapení

19.00 - 20.30
Společenský večer s rautem

 20.30 – 21.30
Komentovaná prohlídka města

7. září 2012

8.00 - 10.00
PhDr. Lidmila Pekařová, primářka rehabilitačního oddělení Hamzovy léčebny Košumberk
Rodiče a partneři dnešní doby


10.00 - 10.30
Přestávka

10.30 - 11.15
DOC. MUDr. Zdeněk Susa, CSc., lékař, evangelický kazatel,  nakladatel a poutník
Problémy současné medicíny


11.15 - 12.00
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity  Brno
Občanská a etická kultura klientů ústavů sociální péče


12.00 - 12.45
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha
Děti v náhradní péči hodnotí svou situaci - výsledky národní části mezinárodního výzkumu

12.45 - 13.15
DOC. PhDr. Oldřich Matoušek,katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha 
Mnoho-problémový klient v sociálních službách

13.15 - 13.45
Diskuse - Mgr. Jiří Brýdl, radní Pardubického kraje zodpovědný za  sociální péči

13.45
Oběd

                                 Účastnický poplatek činí 2 000 Kč + DPH.

 

 

 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty