Litomysl Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2011

program konference '2011

Program konference 2011

8. září 2011


 9.00 - 9.30
Registrace účastníků ve Smetanově domě v Litomyšli

10.00 - 10.15
Radomil Kašpar, 1. místostarosta Města Litomyšle

Úvodní slovo

10.15 - 10.30
Mgr. Jiří Brýdl, radní Pardubického kraje zodpovědný za  sociální péči
Cestovní mapa sociálních služeb v Pardubickém kraji

10.30 - 11.00
PhDr. Miloslav Macela, ředitel odboru  rodiny a dávkových systémů MPSV
Reforma systému péče o ohrožené děti a rodiny v České republice

11.00 - 11.30
Mgr.Petr Hanuš, ředitel  odboru sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV
Sociální služby  - naděje na změnu

11.30 - 12.00
Mgr. Martin Žárský, náměstek generálního ředitele, Úřad práce ČR
Nepojistné dávkové systémy – jednotné výplatní místo dávek na ÚP

12. 00 - 12.30
Diskuse

12. 30 - 13.30
Oběd

13. 30 - 14.30
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. , Fakulta sociálních studií  Ostravské univerzity
Podnikání se sociálními riziky

14.30 – 15.30
Mgr. Martin Bednář, Ph.D., ředitel CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Kvalita nejsou jen standardy kvality

15.30 – 16.00
Přestávka

16.00 – 17.00
Doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., Filozofická fakulta  Univerzity Palackého Olomouc, Pražská vysoká škola psychosociálních studií Praha a Mobilní Hospic Niederösterreich, Region Hollabrun, Rakusko
Vedenie rozhovoru pri praci so spomienkami u seniorov

17.00 – 17.30
Sri Kumar Vishwanathan, předseda občanského sdružení Vzájemné soužití
Když profesor na rybaření odmítá předat prut aneb zamyšlení nad směrem kudy se ubírá sociální práce

17.30 - 18.00
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity  Brno
Podceňované problémy sociální péče

18.00 – 18.30
Mgr. et Mgr. Milada Nádvorníková, vedoucí odboru školství, sportu a volného času
Životní spokojenost a syndrom vyhoření sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

18.30 – 18.45

Diskuse

 

 19.00 - 20.00

Společenský večer s rautem

 

 20.00 - 21.00

Jan Potměšil, Milada Nádvorníková - Smetanův dům - Růže pro Algernon  zkrácená verze

nebo

Plavání v krytém plaveckém bazénu (19.30 - 21.00)
(vezměte si plavky)

 

 21.00 - 21.30

Pedagogická škola – koncert na schodech - pěvecký sbor Kos

 

21.30

Noční prohlídka zámku

 

9. září 2011

 

8.00 - 10.00
PhDr. Lidmila Pekařová, primářka rehabilitačního oddělení Hamzovy léčebny Košumberk
Agresivita dětí jako ohrožení socializace dítěte v naší společnosti


10.00 - 10.30
Mgr. Martin Kupka, Ph.D., katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc 
Netradiční možnosti psychohygieny sociálních pracovníků v 21. století

10.30 - 11.00
Přestávka

11.00 - 12.00
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Fakulta sociálních studií  Ostravské univerzity
Jak se lidé brání sociálním rizikům

12.00 - 12.30
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity  Brno
Soužití tří generací

12.30 - 13.00
Mgr. Jitka Bukáčková, agentura Home care v Bystřici nad Pernštejnem, psycholožka a psychoterapeutka
Spokojenost onkologických seniorů

 13.00 - 13.30
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha
Několik mýtů o deinstitucionalizaci v ČR

13.30 - 13.45

Diskuse

13.45

Oběd

                                 Účastnický poplatek činí 2 000 Kč + DPH.

 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty