Litomysl Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2010

program konference '2010

SOUČASNOST A PERSPEKTIVA SOCIÁLNÍ PÉČE

VE SPOLEČNOSTI 21. STOLETÍ IV.

Čtvrtek 2. září 2010

  9.00 - 9.30

Registrace účastníků

 10.00 - 10.30

PhDr. Miloslav Macela, člen Rady Pardubického kraje, odpovědný za oblast sociální péče
Nové trendy  v systému sociální péče v Pardubickém kraji  

10.30 - 11.30

Mgr. Martin Žárský, MPSV, ředitel odboru sociálních služeb 
Vyhodnocení dosavadních zkušeností z aplikace zákona o sociálních službách a východiska pro žádoucí revize systému.

 11.30 - 12.30

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc , Fakulta sociálních studií  Ostravské univerzity
Žijeme v postindustriální společnosti? Očekávání a realita.

 12.30 - 13.15

Oběd

 13.15 - 14.00

PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.,  katedra psychologie Filozofická fakulta  Univerzity Palackého Olomouc
Přání osob s mentální retardací v dospívání a dospělém věku

 14.00 - 14.30

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha
Služby pro ohrožené rodiny a děti v ČR

 14.30- 15.15

Prof. PhDr. René Lužica, ArtD., vedoucí katedry sociálnej práce Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Dekáda včlenenia rómskeho etnika do spoločnosti 2005-2015 - Možnosti a výzvy

 15.30 - 16.00

Přestávka

  16.00 - 16.45

 Sri Kumar Vishwanathan, předseda občanského sdružení Vzájemné soužití
Povzbuzení lidí k činu prostřednictvím komunitní práce

  16.45 - 17.15

Mgr. et Bc. Milada Nádvorníková, vedoucí odboru školství, sportu a volného času MÚ Litomyšl
Kvalita života některých pomáhajících profesí - závěry z výzkumu

 17.30 - 18.15

Prohlídka města pro zájemce

 18.30 - 19.30

Společenský večer s rautem

 19.30 - 20.15

Jan Potměšil - Smetanův dům - Růže pro Algernon - zkrácená verze

 20.15 - 21.30

Klášterní zahrady sbor Kos

21.30

Noční prohlídka zámku

 

 Pátek 3. září 2010

 8.00 - 9.00

PhDr. Lidmila Pekařová, primářka rehabilitačního oddělení Hamzovy léčebny Košumberk
Edukace jako pomoc ve stáří

 9.00 - 10.00

PhDr. Lidmila Pekařová, primářka rehabilitačního oddělení Hamzovy léčebny Košumberk
Jak pomoci rodinám s neklidnými dětmi

10.00 - 10.45

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc , Fakulta sociálních studií  Ostravské univerzity
Sociální problémy dneška - prezentace prvních výsledků letošního výzkumu sociálních poměrů
v Ostravě. 

10.45 - 11.15

MUDr. Pavol Šalamon, vedoucí lékař LDN II, Vysokomýtská nemocnice
Stárnutí - základní charakteristiky a zvláštnosti  

 11.15 - 11.45

Přestávka

 11.45 - 12.15

Mgr. Karel Kosina, ředitel Oblastní charity Brno
Přístupy poskytování sociálních služeb na principu integrace, začlenění, segregace, vyloučení.

 12.15 - 12.45

Prof. PhDr. René Lužica, ArtD., vedoucí katedry sociálnej práce Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Rómská problematika v EU

 12.45 - 13.15

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc , Fakulta sociálních studií  Ostravské univerzity
Sociální problémy z pohledu generací

 13.15 - 14.00

Diskuse

  14.00

Oběd

 

Účastnický poplatek činí 2 000 Kč + DPH.

 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty