Litomysl Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2009

program konference '2009


SOUČASNOST A PERSPEKTIVA SOCIÁLNÍ PÉČE

VE SPOLEČNOSTI 21. STOLETÍ III.

 pondělí  7. září  2009

10.00 - 10.15
Zahájení semináře 
Bc. Miloslav Macela, člen Rady Pardubického kraje, odpovědný za oblast sociální péče
Ing. Jan Janeček, 1.místostarosta Města Litomyšl

10.15 - 10.30
Sociální služby v době ekonomické krize. Hrozby a příležitosti
Bc. Miloslav Macela, člen Rady Pardubického kraje, odpovědný za oblast sociální péče

10.30 - 11.15
Práce se vzpomínkami u staršího člověka
Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., katedra psychologie Filozofické fakulty  Univerzity Palackého Olomouc 

11.15 - 12.00
Konflikty sociálního systému v mlze budoucnosti
(protiklady, potvrzeni, trendy)
Dr. Ivo Šelner, MAS,vedoucí oddělení sociální medicíny při Caritas Vorarlberg, Rakousko

12.00 - 12.30
Alkoholová problematika v sociální práci  
Doc. PhDr. Vladimír Řehan, vedoucí katedry psychologie Filozofické fakulty  Univerzity Palackého Olomouc

12.30 - 13.15    
Oběd

13.15 - 13.45 
Selfmanagement pracovníka ústavní péče
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., katedra psychologie Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  Brno

13.45 - 14.00
Domácí násilí nad dětmi v Rusku: příčiny a cesty odporu
Prof. Galina Efremova, DrSc., děkanka Psychologické fakulty Ruská státní sociální univerzita Moskva

14.00 - 14.15
 Moderní metody diagnostiky a korekce dětí s poruchou pozornosti spojené s hyperaktivitou (Attention Deficit  Hyperactivity Disorders -  ADHD)
Prof. Ludmila Kuznetsova, vedoucí katedry speciální a klinické  psychologie, Ruská státní sociální univerzita,Moskva

14.15 - 14.45
Emoční sebereflexe jako předpoklad kvalitní sociální práce
PhDr. Pavel Navrátil, PhD., katedra sociální politiky a sociální práce Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  Brno 

14.45 - 15.00
Přestávka

15.00 - 15.15 
Stárnutí evropské populace: výhoda nebo problém?
Senioři v kraji Emilia Romagna a údolí řeky Enzy
Edmondo Grasselli - radní pro sociální služby, propagaci a cestovní ruch S.Polo d´Enza  Itálie

15.15 - 16.00
Úloha etické a sociální kultury osobnosti domácí a ústavní péči o seniory 
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., katedra psychologie Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  Brno

16:00 - 16.15
Aplikácia nového zákona o sociálnych službách v podmienkach mesta Levoča 
Mgr. Nikolaj Kučka,  vedoucí oddělení školství, sociálních věcí, zdravotnictví, Městský úřad Levoča

16.15 - 16.30
Kvalita sociálních služeb x inspekce kvality
Ing. Terezie Šmolíková, ředitelka Centra sociální pomoci Litomyšl

16.30 - 16.45
Diskuse

16.45 - 17.00
Přestávka

17.00 -17.30
Vystoupení Základní umělecké školy Litomyšl - Smetanův dům  
Ukázka bojových umění - Smetanův dům

17.30 - 19.00 
Společenský večer v prostorách Smetanova domu Litomyšl

19.00 - 20.00
Prohlídka města  - sochy prof. Aleše Veselého

20.30- 21:00
Sbor KOKOS  - v zámeckém divadélku

21:00
Noční prohlídka zámku

SOUČASNOST A PERSPEKTIVA SOCIÁLNÍ PÉČE
VE SPOLEČNOSTI 21. STOLETÍ III.

                                                   úterý  8. září 2009
7.45 - 8.00
Jak se v Litomyšli instalovaly sochy prof. Aleše Veselého - videozáznam

8.00 - 8.45 
Psychologické aktivizační programy v péči o seniory
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., katedra psychologie Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  Brno

8.45 - 9.30
Nová sociální rizika
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc Fakulta sociálních studií  Ostravské univerzity


9.30 - 10.15 
Syndrom vyhoření
Mgr. Martin Kupka, Ph.D., katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

10.15 - 10.30
Přestávka

10.30 - 11.15
Úloha a význam starého rodiče
Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., katedra psychologie Filozofické fakulty  Univerzity Palackého Olomouc 


11.30 - 11.30
Jak česká veřejnost chápe práva dětí? 
Mgr. Victoria Schmidt, kandidát psychologických věd, katedra sociální politiky a sociální práce  Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno

11.30 - 11.45
Přestávka

11.45 -12.15
Možnosti rozvoja osobnosti seniorov v rámci európskej spolupráce
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. Pedagogická fakulta KU Ružomberok

12.15 - 13.00
Závislá společnost jako fenomén doby
Dr. Ivo Šelner, MAS, vedoucí oddělení sociální medicíny při Caritas Vorarlberg, Rakousko

13.00 - 13:15
Diskuze, ukončení

13.15
oběd

 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty