Litomysl Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2008

program konference '2008

SOUČASNOST A PERSPEKTIVA SOCIÁLNÍ PÉČE

VE SPOLEČNOSTI 21. STOLETÍ II.

 čtvrtek 11. září  2008

10.00 - 10.15
Zahájení semináře 
Bc. Miloslav Macela, člen Rady Pardubického kraje, odpovědný za oblast sociální péče, neziskový sektor a cestovní ruch
Ing. Jan Janeček, 1.místostarosta Města Litomyšl

10.15 - 10.30
Úvod
Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., profesor sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy - z videozáznamu

10.30 - 11.00
Současnost a vize MPSV v oblasti sociální politiky 21. století
Mgr. Martin Žárský, MPSV, ředitel odboru sociálních služeb

11.00 - 11.15
Perspektivy sociální péče - příležitosti, hrozby, dilemata
Bc. Miloslav Macela, člen Rady Pardubického kraje, odpovědný za oblast sociální péče a neziskový sektor

11.15 - 11.45
Přístup k péči o lidi s demencí
MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Gerontologické centrum, UK FHS, katedra Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

11.45 - 12.15
Komplexní péče o nemocné v domácím prostředí
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., vedoucí subkatedry geriatrie Univerzity Karlovy Praha, LF Hradec Králové

12.15 - 13.00    
Oběd

13.00 - 13.30 
Kvalita života ve stáří
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity  Brno

13.30 - 14.00 
Syndrom vyhoření
Doc. PhDr. Vladimír Řehan, vedoucí katedry psychologie Filozofické fakulty  Univerzity Palackého Olomouc

14.00 - 14.30
Přístup k dementnímu člověku
Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., katedra psychologie Filozofické fakulty  Univerzity Palackého Olomouc  a katedra Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

14.30 - 14.45
Přestávka


14.45 - 15.30 
Ztráty? (a nálezy). Prožívání a zvládání signifikantní ztráty
PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

15.30 - 16.15
Zármutek a pomoc pozůstalým
PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty  Univerzity Palackého  Olomouc

16.15 - 16.30
Diskuse

16.30 - 17.30 
"Květinová šou  - módní přehlídka Střední zahradnické školy Litomyšl"

17.30 - 19.00
Společenský večer v sálech Evropského školicího centra

19.00 - 20.00
dle zájmu:
a) Divadelní představení  v zámeckém divadélku-
    Tobiáš Mouřenín z Litomyšle:Věk člověka
b) Noční prohlídka zámku

20.00 - 20.30
Prohlídka zámeckých sklepů s expozicí soch Olbrama Zoubka
a ochutnávkou vín  

20.30 - 21.30
Noční koncert pěveckého souboru KOS pedagogické školy v Klášterních zahradách - při svíčkách  

21.30 - 22.00
Noční procházka po Klášterních zahradách při slavnostním osvětlení s vanilkovou zmrzlinou a překvapením      

                                   pátek 12. září 2008
8.30 - 8.45  
Úvod
Alfréd Strejček - z videozáznamu

8.45 - 9.30
Způsoby zvládání životních těžkostí - salutoprotektivní činitelé na straně osobnosti a prostředí.
Mgr. Martin Kupka, Ph.D., katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

9.30 - 9.35
Zdravice
MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí

9.35 - 9.50 
Finanční dotace pro nezaměstnané v Holandsku 
Wian Stienstra, sociální odbor v Noordenveld (Holandsko)

9.50 - 10.05
Nabídka vzdělávání a pracovního uplatnění nezaměstnaných
 v Holandsku

Willy de Boer, sociální odbor v Noordenveld (Holandsko)

10.05 - 10.20
Přestávka

10.20 - 11.05
Historické souvislosti současného postoje k umírajícím a jejich potřebám
Mgr. Martin Kupka, Ph.D., katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

11.05 - 11.35 
Sebepřijetí - salutoprotektivní činitel na straně osobnosti 
Sebepřijetí - nepostradatelná součást mezilidských vztahů
Marek Malůš, student psychologie na Filozofické fakultě UP Olomouc,
3. místo v soutěži "Studentské psychologické dny v Olomouci"

11.35 -  11.50
Sociálne zabezpečenie detí a žiakov v hmotnej núdzi v Meste Levoča
Mgr. Dušan Suchý,zástupce vedoucího oddělení školství, sociálních věcí, zdravotnictví, Městský úřad Levoča

11.50 - 12.05
Přestávka

12.05 - 12.20
Kvalita sociálních služeb a inspekce - rekapitulace ( kapitulace ?)
Ing.Terezie Šmolíková, ředitelka CSP Litomyšl

12.20 -12.35
Jak o smrti hovoří dvě různé generace - výsledky výzkumu Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., katedra psychologie Filozofické fakulty  Univerzity Palackého Olomouc  a katedra Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého Olomouc a Mgr. Marta Kocvrlichova., Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice, Olomouc a Lékařská fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

12.35 - 13.05
Lidský úděl a smysl života
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., katedra psychologie, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno

13.05 - 13:30
Diskuze, ukončení

13.30
oběd


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty