Litomysl Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2007

program konference '2007

čtvrtek 20. 9. 2007

10.00 - 10.15
Zahájení semináře 
MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí
Bc. Miloslav Macela, radní Pardubického kraje
Ing. Jan Janeček, 1.místostarosta Města Litomyšl

10.15 - 10.30
Úvod 
Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., profesor sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, z videozáznamu

10.30 - 10.50
Současnost a vize MPSV v oblasti sociální politiky 21. století
Mgr. Martin Žárský, MPSV, ředitel odboru sociálních služeb, koncepce veřejné správy v sociálních službách

10.50 - 11.10
Koncepce rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraji z pohledu střednědobého a dlouhodobého plánování 
Bc. Miloslav Macela, člen Rady Pardubického kraje, odpovědný za oblast sociální péče a neziskový sektor

11.10 - 11.20
Přestávka

11.20 - 12.00
Zákon o sociálních službách - zkušenosti a výzvy do budoucna
Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

12.00 - 12.45
Nové kompetence psychologické, sociální a duchovní pomoci v sociální péči 
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU Brno

12.45 - 13.45 
Oběd

13.45 - 14.00 
Zajišťování kvality poskytovaných sociálních služeb
Ing. Terezie Šmolíková, ředitelka Centra sociální pomoci Litomyšl

14.00 - 14.20 
Výhody a nevýhody nového zákona č. 108/2006 S., o sociálních službách
Ing. Martina Zelenková, koordinátorka sociálních služeb Pardubického kraje

14.20 - 14.45 
Přestávka

14.45 - 15.45 
Generace 60 plus v kontextu EU (Mnoho prognóz a málo fantazie)
Dr. Ivo Šelner, MAS, vedoucí oddělení sociální medicíny při Caritas Vorarlberg, Rakousko

15.45 - 16.00 
Diskuse

16.00 - 17.00 
Prohlídka zámeckého divadélka a koncert pěveckého souboru KOS pedagogické školy

17.00 - 18.00 
Prohlídka zámeckých sklepů s expozicí soch Olbrama Zoubka - přípitek vínem Chateau Litomyšl

18.00 - ...
Společenský večer v sálech Evropského školicího centra

19.30 
Noční prohlídka zámku


pátek 21. 9. 2007

9.00 - 9.30 
Zpráva o zdravotním stavu hodnot v postoptimistické společnosti 
h. doc. ThDr. MUDr. et Dr. Mgr. Jaroslav Max Kašparů, Ph.D.
 
9.30 - 9.50 
Organizace sociálních služeb a systém financování nezaměstnaných v Holandsku
Nico van der Veen, vedoucí sociálního odboru v Nordenveld ( Holandsko)
 
9.50 - 10.10 
Finanční dotace pro nezaměstnané v Holandsku 
Leo van Herksen, sociální odbor v Nordenveld (Holandsko)

10.10 - 10.25 
Přestávka

10.25 - 10.45
Nabídka vzdělávání a pracovního uplatnění nezaměstnaných v Holandsku
Willy de Boer, sociální odbor v Nordenveld (Holandsko)

10.45 - 11.30 
Role klinického pracoviště v kontextu komplexní péče o seniory - význam mezioborové a meziresortní spolupráce
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., vedoucí subkatedry geriatrie UK Praha, LF Hradec Králové

11.30 - 12.30 
Oběd

12.30 - 13.00 
Rozsah a úroveň poskytování sociálních služeb ve městě Levoča
Mgr. Nikolaj Kučka,vedoucí oddělení školství, sociálních věcí, zdravotnictví, MÚ Levoča

13.00 - 14.00 
Moc a manipulace jako atribut sociální sféry
Dr. Ivo Šelner, MAS,vedoucí oddělení sociální medicíny při Caritas Vorarlberg, Rakousko

14.00 - 14.30 
Diskuze, ukončení


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty