Litomysl Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2008

Fotogalerie '2008


plakát semináře

prezentace

prezentace

úvodní slovo

místostarosta Ing. Jan Janeček

přednášející

Bc. Miloslav Macela

Bc. Miloslav Macela

Mgr. Martin Žárský

Mgr. Martin Žárský

diskuze

diskuze

účastníci

účastníci

účastníci

účastníci

účastníci

účastníci

účastníci

Mudr. Iva Holmerová

Mudr. Iva Holmerová

Mudr. Božena Jurašková

Mudr. Božena Jurašková

účastníci

účastníci

přednášející

účastníci

diskuze

Prof. PhDr. Vladimír Smékal

Prof. PhDr. Vladimír Smékal

Prof. PhDr. Vladimír Smékal

účastníci

Doc. PhDr. Vladimír Řehan

Doc. PhDr. Vladimír Řehan

Ing. Mgr. Petér Tavel

Ing. Mgr. Petér Tavel

oběd

oběd

oběd

oběd

PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková

Phdr. et Mgr. Naděžda Špatenková

účastníci

účastníci

Mgr. Milada Nádvorníková

Zámecké zahrady

Společenský večer

Společenský večer

Koncert Kos

Koncert Kos

Klášterní zahrady

Přednášející - pátek

Přednášející pátek

Mgr. Martin Kupka

Mgr. Martin Kupka

Rozhovory

Rozhovory

Mudr. Marián Hošek

Mudr. Marián Hošek

Leon van Herksen

Willy de Boer

Slovenská delegace

Účastníci

Přestávka

Mgr. Martin Kupka

Marek Malůš

Marek Malůš

Diskuze

Diskuze

Mgr. Dušan Suchý

Mgr. Dušan Suchý

Ing. Jan Janeček

Ing. Terezie Šmolíková

Ing. Terezie Šmolíková

Pořadatelé

Rozhovory

Ing. Mgr. Peter Tavel

Ing. Mgr. Peter Tavel

Prof. PhDr. Vladimír Smékal

Prof. PhDr. Vladimír Smékal

Prof. PhDr. Vladimír Smékal

závěr

závěr

závěr

poděkování

poděkování

Manželé Smékalovi

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty